Öljypitoisuusmittaus

Oil-in-Water mittalaitteet veden öljypitoisuuden tarkkailuun merenkulun ja teollisuuden sovelluksissa. Vesien öljypitoisuuden mittaus on teollisuuden keskeinen tarve. Tarkka pitoisuusarvo on oltava selvillä, oli kyse teollisuuden jäte-, lauhde- tai raakavedestä. Optiseen sirontaan perustuva menettely sopii öljypitoisuuden mittaamiseen myös luonnonvesissä ilman, että kiintoaineiden määrä tai laatu vaikuttaa mittaustulokseen.

Lataukset

OMD-32-sarja

OMD-32-sarja

Mittalaite soveltuu erityisesti jäähdytysvesisovelluksiin ja on suunniteltu korkeille öljypitoisuuksille aina 200 ppm:ään asti.

LabkoNet