Jääntunnistusjärjestelmät

Maailman laajimmin käytetyllä jääntunnistusjärjestelmällä saat parhaimman hyödyn tuulivoimalastasi. Samalla pidennät sen elinkaarta ja lisäät turvallisuutta. Labkotecin järjestelmä valvoo ja hälyttää jäätymistilanteesta, jotta voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin oikea-aikaisesti.

Estä tippuvasta jäästä aiheutuvat onnettomuudet

Jään kertyminen tuulivoimalan siipiin aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin työntekijöille ja muille voimalan lähettyvillä oleville ihmisille. Siivistä irtoava jää voi vahingoittaa myös läheisiä rakennuksia ja ajoneuvoja. Jääntunnistusjärjestelmä on usein pakollinen jäätävien sääolojen tuulivoimaloissa. Labkotecin jääntunnistus on vastaus jäätävien olojen erityisiin vaatimuksiin.

Optimoi tuulivoimaloiden käyttö ja pidennä niiden elinkaarta

Jääntunnistuksen avulla tuulivoimala toimii optimaalisesti myös jäätävissä sääolosuhteissa. Yhdessä siipien lämmityksen kanssa jääntunnistus vähentää tuulivoimalan häiriöaikaa ja pidentää näin sen kokonaiskäyttöaikaa.

Siipien pinnalle kertyvä jää kuormittaa tuulivoimalan toimintaa ja lyhentää näin sen käyttöikää. Suuret määrät jäätä voivat vaurioittaa myös siipiä. Labkotecin jääntunnistusjärjestelmällä voit pidentää tuulivoimaloiden elinkaarta.

Käyttöönotto on helppoa

Heti käyttövalmis jääntunnistusjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa kaikkien valmistajien tuulivoimaloihin – myös jo käytössä oleviin. Asennus ei vaadi erillisiä nostovälineitä tai kalibrointia. Voit yhdistää Labkotecin jääntunnistuksen SCADA-järjestelmiin ja päivittää sitä etänä. Jääntunnistus on täysin yhteensopiva joustavan ja helppokäyttöisen LabkoNet®-etävalvontajärjestelmän kanssa.

Maailman laajimmin käytetty jääntunnistusjärjestelmä

Olemme valmistaneet lähes 10 000 jääntunnistusjärjestelmää 1990-luvulta lähtien, ja tänä päivänä Labkotec on maailman laajimmin käytetty jääntunnistusjärjestelmä. Teemme yhteistyötä kaikkien suurimpien tuulivoimayritysten kanssa. Voit siis olla varma, että kentällä testattu järjestelmämme on kestävä ja luotettava. Järjestelmän on testannut ja hyväksynyt DNV ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Jääntunnistusjärjestelmää käytetään myös lentokentillä ja sääasemilla varmistamaan turvallisuus ja viimeistelemään sääraportteja.

Jääntunnistusjärjestelmä voidaan varustaa varoitusvalolla. Jäähälytys lähetetään langattomasti voimalan ympärillä oleviin ala-asemiin.

Lataukset

LID-3300IP Type 2 jääntunnistin

LID-3300IP Type 2 jääntunnistin

Tehokas jääntunnistin jäätäviin oloihin LID-3300IP Type 2 jääntunnistin on kehitetty erityisesti jäätävien olojen tuulivoimaloihin. Labkotecin LID-3300IP Type 2 -jääntunnistin parantaa tuulivoimalan käyttövarmuutta ja vähentää merkittävästi jäänmuodostuksen aiheuttamia riskejä jäätävissä oloissa. Sopii kaikkiin tuulivoimaloihin Ultraääneen perustuva LID-3300IP Type 2 jääntunnistin tarjoaa…

LabkoNet
Avainlippu
LID-varoitusvalojärjestelmä

LID-varoitusvalojärjestelmä

Varoitusvalojärjestelmän ansiosta alueella liikkuvat ihmiset ovat tietoisia jäätävistä olosuhteista ja pystyvät varautumaan vaarallisiin olosuhteisiin. Varoitusvalojärjestelmä sisältää LID-3300IP jääntunnistinjärjestelmän, tukiaseman ja tarvittavan määrän ala-asemia. Tukiasema lähettää langattomasti hälytykset jääntunnistimelta ala-asemille. Ala-aseman varoitusvalot vilkkuvat, kunnes jäähälytys poistuu.…

LabkoNet
Avainlippu