Väinö Paunu Oy

Pinnanmittaus voi olla millistä kiinni

Pinnankorkeuden mittaus on tarpeen yleensä silloin, kun teollisia nesteitä toimitetaan muutoin kuin tasamääräisissä pakkauksissa, tai kun pinnankorkeutta on seurattava turvallisuussyistä. Pinnanmittauksen tarkkuusvaatimukset korostuvat sitä enemmän, mitä arvokkaammasta varastoitavasta tuotteesta on kysymys. Öljytuotteet on perinteisesti mielletty tähän ryhmään. Haasteena näille tuotteille on myös ollut, miten mittaustuloksia pystytään hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä. Labkotecin viimeisin vastaus tähän haasteeseen on uusimmilla ominaisuuksilla varustettu pinnankorkeuden valvontajärjestelmä Trident.

Tamperelainen linja-autoyhtiö Väinö Paunu Oy otti Tridentin käyttöönsä ensimmäisten joukossa loppuvuodesta 2014. Talouspäällikkö Juha Mustonen Paunulta toteaa, että järjestelmän käyttöönotto sujui erittäin kivuttomasti.

”Tästä kiitos Labkotecin ammattitaidolle sekä sille, että he pitivät meidät hyvin mukana projektissa ja kertoivat selkeästi eri vaiheista. Uuden pinnanvalvontajärjestelmän myötä on voitu nopeasti saada selkeitä hyötyjä niin toimitusten suunnittelussa kuin esimerkiksi tilaamisen saralla. Tärkeitä taloudellisia etuja on myös saavutettavissa järjestelmän avulla kun säiliössä olevan polttoaineen määrä saadaan optimoitua oikealle tasolle – polttoaine ei saa loppua, mutta taloudellisesti ajateltuna sitä ei myöskään saisi säiliössä olla liikaa.”

”Järjestelmän käyttöönotto sujui erittäin kivuttomasti. Tästä kiitos Labkotecin ammattitaidolle sekä sille, että he pitivät meidät hyvin mukana projektissa ja kertoivat selkeästi eri vaiheista.”