idOil-30 Battery (3G) õlipüüduri alarm

Downloads

idOil-30 Battery (3G) õlipüüduri alarm
quotation Request for quotation or ask for more information

idOil-30 Battery (3G) on ette nähtud vedelikutasemete jälgimiseks õli- jaliivapüüdurites. Süsteem koosneb idOil juhtseadmest ja püüdurisse paigaldatud idOil anduritest. Polaarsusvabalt on võimalik ühendada kuni kolm ükskõik mis tüüpi idOil andurit. Nende tuvastamine toimub kasutuselevõtu funktsiooni üheainsa nupuvajutusega automaatselt. Anduri kaableid saab pikendada kaabliliitmik või harukarbi abil. idOil-30 Battery juhtseade on saadaval ka koos 3G-modemi.

Kuna idOil-30 Battery mudel on enamiku ajast inaktiivne, tarbib see väga vähe energiat. Seade käivitub vaid määratud mõõteintervallide tagant, et anduritega mõõta, kuulamisintervallide tagant, et vastu võtta võimalikke seadistuskäske, ja teavitusintervallide tagant, et saata mõõteväärtusi. Energiatarve sõltub määratud mõõte- ja edastusintervallidest.

Battery Box 10 kasutatakse idOil-30 Battery ja idOil-30 Battery 3G alarmseadmete toiteallikana.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu

 idOil-30 application