Tasemelülitid ja lekete jälgimine

Tasemelüliteid kasutatakse vedelikulekete jälgimiseks katlaruumides, õlimahutites, mahutifarmides, elektrikappides, IT-keskustes, kõnekeskustes ja muudes keskkondades, kus leke võib masinaid ja seadmeid kahjustada.

Mahupõhiseid tasemelüliteid saab kasutada mitmesuguste vedelike puhul kõrge ja madala pinnataseme alarmidena. Need on sertifitseeritud kasutamiseks ka plahvatusohtlikus keskkonnas.

Meil on andureid erinevatele rakendustele. Elektrit juhtivaid tasemelüliteid kasutatakse katelde kuivalt käitamise vältimiseks ning pinnataseme kontrollimiseks joogi- ja heitveesüsteemides ning paisupaakides. Labko SET tasemelülitid on hõlpsalt ühendatavad veebipõhise LabkoNet andmeedastussüsteemiga. LabkoNet edastab alarmi asjakohasele saajale olenemata kellaajast ja kohast.

Downloads

Juhtseade SET-1000

Juhtseade SET-1000

Tüüpilised kasutusalad on kõrge ja madala taseme alarmid vedelikumahutites, kondensveealarmid, tasemekontrolli alarmid õli-, liiva-muda ja rasvapüüdurites.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Juhtseade SET-2000

Juhtseade SET-2000

Tüüpilised kasutusalad on kõrge ja madala taseme alarmid vedelikumahutites, kondensveealarmid, tasemekontrolli alarmid õli-, liiva-muda ja rasvapüüdurites.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Lekkeandur SET/OELO2

Lekkeandur SET/OELO2

Mahuandur, mida saab kasutada õli-, kütuse-, kemikaali-, vee- jne lekete tuvastamiseks.

ATEX
Avainlippu
Andur SET/OS2

Andur SET/OS2

Soodne mahuandur nt õli/vee üleminekukihi tuvastamiseks.

ATEX
Avainlippu
Andur SET/OSK2

Andur SET/OSK2

Soodne mahuandur nt õli/vee üleminekukihi tuvastamiseks.

ATEX
Avainlippu
Reoveemahutialarm Lokaset 20

Reoveemahutialarm Lokaset 20

Töökindel alarm reoveemahutitele. Juhtseadmel Lokaset 20 on visuaalne ja akustiline signaalalarm. Reoveemahuti kontrollimise tagab elektrijuhtivusega andur.

Avainlippu
Andur SET/LV

Andur SET/LV

Elektrijuhtivusega andur, mis on ühendatud alarmiga kaabli abil.

Avainlippu
Andur SET/J1

Andur SET/J1

Andur on elektrijuhtivusega, mille max temperatuur on 150 °C ja max rõhk 2 MPa.

Avainlippu
Andur SET/SA2

Andur SET/SA2

Eriandur protsessiainetele, mis põhjustavad materjali kogunemist andurielemendile.

ATEX
Avainlippu
idOil-30 õlipüüduri alarm

idOil-30 õlipüüduri alarm

Polaarsusvabalt on võimalik ühendada kuni kolm ükskõik mis tüüpi idOil andurit. Saadaval ka koos 3G-modemi ja 12 V alalisvoolu talitluspingega.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu