Kestlikkus

Labkoteci kestlikkus

Meie eesmärk on kestlik äritegevus ja tulevikuga arvestamine Üritame luua pikaajalist väärtust ja meie jaoks on just kestlikkus see, mis tagab meie ettevõtte kestliku kasvu.

Meie eesmärk on kestlik äritegevus ja tulevikuga arvestamine Üritame luua pikaajalist väärtust ja meie jaoks on just kestlikkus see, mis tagab meie ettevõtte kestliku ja kasumliku kasvu.

Pakume kestlikke mõõtelahendusi, mis aitavad meie klientidel kaitsta keskkonda ja inimesi, vähendades samas energia-, vee- ja materjalikulu ning süsinikdioksiidi heitmeid. Tegutseme süsteemselt, tehes pidevaid täiustusi ning kasutades materjale ja ressursse tõhusalt, et heitmeid ja jäätmeid tekiks võimalikult vähe.

Meie äritegevuse kestlikkus sõltub kolmest põhielemendist – inimestest, keskkonnast ja kestlikkust kasvust.

Kestlikum äritegevus koos Labkoteciga

Labkoteci tasememõõteseadmed ja -tehnoloogiad hoiavad teid varude tasemega alati kursis ja saadavad lekke korral vahetu hoiatuse. Loe lisaks >

Pakume kestlikke mõõtelahendusi, mis aitavad meie klientidel kaitsta keskkonda ja inimesi. Kui kõik mõõteseadmed on ühendatud LabkoNeti kaugjälgimissüsteemiga, saab klient alarme viivitamatult ajast ja kohast olenemata asjaomastele isikutele edastada. Loe lisaks >

Maailma enimkasutatava jäätuvastussüsteemiga pikendate oma tuuleturbiini tööiga ning suurendate lähikonnas asuvate inimeste ja ehitiste ohutust. Loe lisaks >

Kestlikkuse strateegia

Meie kestlikkuse strateegia sõltub kolmest põhielemendist: inimestest, keskkonnast ja kestlikust kasvust.

Kaasatud ja andekad inimesed on pikaajalise ja kestliku ettevõtte rajamisel asendamatud. Keskendudes pidevale juhiomaduste ja pädevuse arendamisele, luues kaasavaid ja tõhusaid tiime ja töökohti, kus inimesed naudivad töötamist, ning tagades ohutud ja tervislikud töötingimused, kindlustame meie ettevõtte pikaajalise kasvu.

Süsinikdioksiidi heitmete stabiliseerimine ja vähendamine on keskkonnasäästlikkuse edendamisel oluline tegur. Püüame vähendada otseheitmeid ja kompenseerida vältimatuid süsinikuheitmeid, investeerides sääraseid heitmeid tasakaalustavatesse projektidesse.

Säilitame meie ettevõtte ja toodete tugeva turupositsiooni, kasutades ressursse tõhusalt ning tegeledes pideva toote- ja protsessiarendusega.

Sustainability at Labkotec

Kestliku arengu eesmärgid

Labkotec Oy pakub lahendusi, mis aitavad klientidel optimeerida nende äritegevust, säästes energiat, materjale ja vett ning vähendades süsinikdioksiidi heitmeid, mis aitab vahetult täita kestliku arengu eesmärke nr 6 (puhas vesi ja sanitaartingimused), nr 7 (jätkusuutlik energia) ja nr 13 (kliimamuutuste vastased meetmed) ning mõjutab kaudselt eesmärke nr 14 (ookeanid ja mereressursid) ja nr 15 (maa ökosüsteemid).

Labkoteci toodete ja lahenduste loomisel pannakse rõhku keskkonna ja inimeste ohutusele, aidates seega kaasa eesmärkidele nr 3 (tervis ja heaolu) ja nr 8 (tööhõive ja majanduskasv).

Pidevate täiustuste abil üritab ettevõte parandada tulemuslikkust, kasutades selleks tõhusalt materjale ja ressursse ning aidates kaasa eesmärkidele nr 9 (tööstus, uuendus ja taristu) ja nr 12 (säästev tootmine ja tarbimine).

Kohalike sidusrühmade ja alltöövõtjatega koostööd tehes aitab Labkotec Oy oma tegevuspiirkonnas aktiivselt saavutada eesmärke nr 11 (jätkusuutlikud linnad ja asumid) ja nr 10 (ebavõrdsuse vähendamine).

Labkotec Oy pingutab eetiliste ja õiglaste töötingimuste tagamise nimel, arendades pidevalt pädevusvaldkondi ja karjäärivõimalusi ning aidates nõnda saavutada eesmärke nr 4 (kvaliteetne haridus), nr 5 (sooline võrdõiguslikkus) ja nr 16 (rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid).


ÜRO globaalne kokkulepe

Indutrade on allkirjastanud ÜRO globaalse kokkuleppe (UNGC) kestlikkusalgatuse, mida kasutame kestlikkuse edendamise raamistikuna.

Indutrade’i tütarfirmana tegutseb Labkotec väsimatult ÜRO globaalse kokkuleppe kestliku arengu 10 põhimõtte edendamiseks inimõiguste, tööhõive, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse vallas.