Nivåvakter för alla typer av utrymmen

Vi har den bästa lösningen för nivåvakter, som används för att hålla koll på olika vätskor i pannrum, depåer, oljecisterner, elcentraler, ADB-lokaler, telefoncentraler o.a. lokaler där läckage kan skada utrustning eller maskiner.

Kapacitiva nivåvakter lämpar sig som hög- och lågnivålarm för olika typer av flytande ämnen även på explosionsfarliga områden. Med konduktiva nivåvakter övervakas pannanläggningars torrkokning samt kontrolleras ytan i kondens- och matningsvattentankar samt expansionskärl.

Nivåvakterna kan enkelt kopplas till det internetbaserade LabkoNet –dataöverföringssystemet, som möjliggör överföring av larm till rätt adress oavsett tid och plats.

Downloads

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 är en lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm som erbjuder alla nödvändiga grundfunktioner. Upp till tre olika typer av idOil-givare kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
SET-1000 -centralenhet

SET-1000 -centralenhet

Centralenheterna SET-1000 lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, 1 eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
SET-2000 -centralenhet

SET-2000 -centralenhet

Centralenheten SET-2000 lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, 1 eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken. Den pålitliga högnivåvakten sparar både tid och arbete. Systemet är driftssäkert och har testats i drift. Vår…

Avainlippu
SET-61 -centralenhet

SET-61 -centralenhet

SET-61 -centralenhet är avsedd som torrkokningsskydd i slutna hetvattenpannor tillsammans med den konduktiva nivåvakten SET/J1.…

Avainlippu
SET/J1 -givare

SET/J1 -givare

SET/J1 konduktiv givare för torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.…

Avainlippu
SET/OS(K)2 -givare

SET/OS(K)2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc. Fungerar även utmärkt för skiljeytor exempelvis vatten/olja eller olja/luft.…

ATEX
Avainlippu
idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.…

ATEX
Avainlippu
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

SET/OELO2 kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.…

ATEX
Avainlippu
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm.…

ATEX
Avainlippu
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Även för rent vatten (PAH).…

ATEX
Avainlippu
MaxiSET och MiniSET

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering. En tums spännkloss av plast. Tillåten vätsketemperatur -5 °C…+50 °C. En reläutgång med potentialfri växelkontakt hör till standardutrustningen.…

ATEX
NIVOFLOAT -nivåvippa

NIVOFLOAT -nivåvippa

NIVOFLOAT-nivåvippa lämpar sig till pumpstyrning eller torrgångsskydd. Den monteras hängande i sin egen kabel på vätskeytan. Skillnaden mellan brytpunkter justeras med en vikt i kabeln.…

NivoRota -rotationsgivare

NivoRota -rotationsgivare

Rotationsgivare för granulater och pulver med täthet >80 kg/m3, t.ex. foder, sand, sten, gummi, metall, kalksten.…

Nivocont KKH -nivåvakt

Nivocont KKH -nivåvakt

Att använda en nivåvakt gör det enkelt och smidigt att detektera nivån, allt man behöver göra är att sänka ned den i tanken. Upp till fyra proberoder får plats tillsammans med en referenssond. För att allt ska fungera felfritt är…

Nivocont R -vibrationsgivare

Nivocont R -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods, pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement. Även som ATEX-version.…

ATEX
POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum – genom att använda invers frekvensteknologi.…

ATEX
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-D30 oljeavskiljarlarm kan monteras i ett elskåp på M36…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
POINTEK CLS 200 nivåvakt

POINTEK CLS 200 nivåvakt

Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum – genom att använda invers frekvensteknologi.…

ATEX
POINTEK CLS 300 nivåvakt

POINTEK CLS 300 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck; i höga temperaturer och tillsammans med frätande och suspenderade ämnen.…

ATEX
POINTEK CLS 500 nivåvakt

POINTEK CLS 500 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck.…

ATEX
Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Pointek ULS 200 är en ultrajljudsnivåvakt med två brytpunkter för fasta materialer, vätskor och slam. Den används mest hos industrin för viskosa ämnen.…

SITRANS LC 500 givare

SITRANS LC 500 givare

Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor.…

ATEXLabkoNet