Vastuullisuus

Vastuullisuus Labkotecissä

Vastuullisuus Labkotecissä

Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, jossa katsomme tulevaan ja ponnistelemme pitkäaikaisen arvon luomiseksi.

Mittausratkaisumme auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä ja ihmisiä, sekä vähentämään energian, veden ja materiaalien käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä. Työskentelemme suunnitelmallisesti jatkuvan kehittymisen sekä materiaalien ja resurssien tehokkaan käytön eteen minimoidaksemme päästöjen ja jätteen määrän.

Omissa toiminnoissamme vastuullisuus perustuu kolmeen avaintekijään: ihmisiin, ympäristöön ja kestävään kasvuun.

Vastuullisempaa toimintaa Labkotecin kanssa

Labkotecin pinnankorkeuden mittalaitteiden ja mittausmenetelmien avulla pysyt aina ajan tasalla säiliöiden varastoista ja saat heti hälytyksen mahdollisesta nestevuodosta. Lue lisää >

Tarjoamme vastuullisia mittausratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä ja ihmisiä. Kun kaikki mittalaitteet on liitetty LabkoNet-etävalvontajärjestelmään, asiakas voi siirtää hälytykset välittömästi asianmukaisille tahoille ajasta ja paikasta riippumatta. Lue lisää >

Maailman laajimmin käytetyllä jääntunnistusjärjestelmällä pidennät tuulivoimalasi elinkaarta ja lisäät sen läheisyydessä olevien rakennusten ja ihmisten turvallisuutta. Lue lisää >

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategiamme muodostuu kolmesta elementistä: ihmiset, ympäristö ja kestävä kasvu.

Sitoutuneet ja osaavat ihmiset ovat avain pitkäaikaisen vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa. Mahdollistamme liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvun yhtenäisellä johtajuudella ja osaamisen kehittämisellä. Lisäksi varmistamme, että työolosuhteemme ovat turvalliset ja terveelliset.

Hiilidioksidipäästöjen vakiinnuttaminen ja vähentäminen on tärkeä tekijä ympäristövastuullisuuden edistämisessä. Kehitämme tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä ja säästämään luonnonvaroja sekä parantamaan omia prosessejaan. Varmistamme tuotteiden laadun täyttämällä oleellisten direktiivien ja standardien vaatimukset.

Ylläpidämme vahvaa markkina-asemaamme tehokkaalla resurssien käytöllä ja panostamalla jatkuvasti tuote- ja prosessi-innovaatioihin. Pyrimme toiminnassamme laadun, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen ja liiketoiminnan pitkäaikaiseen kasvuun.

Vastuulllisuus Labkotecissä

Kestävän kehityksen tavoitteet
Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs)

Labkotec Oy toteuttaa ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita optimoimaan liiketoimintaansa vähentämällä energian, materiaalien ja veden käyttöä. Liiketoiminnan ydin itsessään täyttää kestävän kehityksen tavoitteet puhtaasta vedestä ja sanitaatiosta (tavoite 6), edullisesta ja puhtaasta energiasta (tavoite 7) ja ilmastoteoista (tavoite 13). Lisäksi se vaikuttaa epäsuorasti tavoitteisiin säilyttää elämä ja ekosysteemit niin vesistöissä kuin maan päälläkin (tavoitteet 14 ja 15).

Labkotecin tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu lisäämään ympäristön ja ihmisten turvallisuutta, mikä täyttää tavoitteet terveydestä ja hyvinvoinnista (tavoite 3) ja ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta (tavoite 8).

Labkotec Oy tehostaa materiaalien ja resurssien käyttöä toteuttamalla jatkuvasti erilaisia parannustoimia, mikä liittyy tavoitteeseen kestävästä teollisuudesta, innovaatioista ja infrastruktuurista (tavoite 9).

Toimiessaan paikallisten sidosryhmien ja alihankkijoiden kanssa Labkotec Oy edistää yrityksen toiminta-alueilla tavoitteita Kestävät kaupungit ja yhteisöt (tavoite 11) ja Eriarvoisuuden vähentäminen (tavoite 10).

Varmistamme sekä oman toiminnan että sopimusvalmistajien vastuullisuuskäytännöt (Code of Conduct), mikä edistää vastuullista kulutusta ja tuotantoa (tavoite 12).

Labkotec Oy on sitoutunut eettisten ja reilujen työolosuhteiden varmistamiseen. Se toteutuu muun muassa jatkuvalla panostuksella urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen, jotka liittyvät hyvän koulutuksen (tavoite 4), sukupuolten tasa-arvon (tavoite 5) sekä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon (tavoite 16) edistämiseen.


UN Global Compact

Indutrade on allekirjoittanut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen (UNGC). Aloite toimii vastuullisuustyömme viitekehyksenä.

Me Labkotecillä – osana Indutradea – olemme sitoutuneet toimimaan Global Compact -aloitteen jokaisen periaatteen ja osa-alueen mukaisesti. Aloitteen kymmenen periaatetta liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen.

UN Global Compact