Hållbarhet

Hållbarhet på Labkotec

Vårt åtagande är hållbar verksamhet med ett öga riktat mot framtiden. Vi strävar efter att skapa långsiktiga värden, och för oss är hållbarhet en drivkraft för att utveckla vår verksamhet för att skapa en hållbar tillväxt.

Vi tillhandahåller hållbara lösningar som hjälper våra kunder att inte bara skydda människor och miljö, utan också att spara på energi, vatten, material och CO2-utsläpp. Vi arbetar systematiskt med kontinuerliga förbättringar och effektiv användning av material och resurser för att minimera utsläpp och avfall.

I vår egen verksamhet är hållbarheten uppbyggd kring tre huvudelement: människor, miljö och hållbar tillväxt.

Mer hållbar verksamhet med Labkotec

Labkotec nivåmätning och -teknik håller dig informerad om lagernivåer och skickar en omedelbar varning i händelse av läckage. Läs mer >

Vi tillhandahåller hållbara lösningar för mätning som hjälper våra kunder att skydda miljön och människorna. När alla mätanordningar är anslutna till LabkoNets fjärrövervakningssystem kan kunden överföra larm omedelbart till nödvändiga parters oavsett tid och plats. Läs mer >

Med världens mest använda isdetekteringssystem förlänger du ditt vinkraftverk livscykel och ökar säkerheten för människor och byggnader i närheten. Läs mer >

Hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi är uppbyggd kring tre huvudelement: människor, miljö och hållbar tillväxt.

Engagerade och begåvade människor är nyckeln till att skapa långsiktigt hållbara företag. Vi möjliggör långsiktig tillväxt för vår verksamhet genom att fokusera på kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, skapa inkluderande och produktiva team och arbetsplatser där människor trivs med att arbeta och genom att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsvillkor.

Att stabilisera och minska koldioxidutsläpp är en viktig faktor för att bidra till miljömässig hållbarhet. Vi strävar efter att minska direkta utsläpp och kompensera de koldioxidutsläpp som vi inte kan undvika genom att investera i projekt som uppväger utsläppen.

Vi upprätthåller våra starka marknads- och produktpositioner genom effektiv resursanvändning och kontinuerlig produkt- och processinnovation.

Sustainability at Labkotec

Mål för hållbar utveckling

Labkotec Oy levererar lösningar som hjälper kunderna att optimera sin verksamhet genom att spara på energi, material, vatten och CO2-utsläpp, vilket är relevant för att uppfylla mål 6: Rent vatten och sanitet, mål 7: Prisvärd och hållbar energi, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och dessutom indirekt påverkar mål 14: Hav och marina resurser samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Labkotecs produkter och lösningar är utformade för att öka säkerheten för miljö och människor, vilket medverkar till mål 3: God hälsa och välbefinnande och till mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Genom ständiga förbättringar strävar företaget efter förbättrad prestanda med effektiv användning av material och resurser, vilket främjar mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Genom att arbeta med lokala intressenter och underleverantörer medverkar Labkotec Oy aktivt till mål 11: Hållbara städer och samhällen och till mål 10: Minskad ojämlikhet i de regioner där företaget verkar.

Labkotec Oy har åtagit sig att säkerställa etiska och rättvisa arbetsvillkor med ständigt förbättrad kompetens- och karriärutveckling, vilket bidrar till mål 4: God utbildning, mål 5: Jämställdhet och mål 16: Fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.


FN:S Global Compact

Indutrade har signerat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact, vilket fungerar som ramverk för vårt hållbarhetsarbete.

Vi på Labkotec, en del av Indutrade, har åtagit oss att arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.