ATEX

ATEX on EU:n direktiivi, joka koskee kaikkia 30.6.2003 jälkeen markkinoille saatettavia koneita ja laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa EU:n alueella.

ATEX -MERKINNÄT

VTT 02 ATEX 018X 

Ilmoitetun laitoksen tunnus, EU-tyyppitarkastuksen myöntämisvuosi,
hyväksynnän peruste, hyväksyntänumero sekä X = edellyttää
tiettyjä erityisehtoja, joka tämän tuotteen kohdalla tarkoittaa
seuraavaa: ympäristön lämpötila -20 °C…+50 °C

II (1) G jossa:
II = direktiivin 2014/34/EU luokittelema laiteryhmä II, teollisuuslaitteet

(1) = laiteluokkaan 1 kuuluva liitännäislaite 
G = palava aine, tässä tapauksessa neste, kaasu tai sumu 
IIC jossa: 
II = räjähdysryhmä 
C = kaasuluokka, joka määrittelee millaisia aineita prosessissa saa esiintyä 

[Ex ia] jossa:
Ex = räjähdyssuojaustunnus 
ia = luonnostaan vaaraton suojausrakenne 
[ ] = liitännäislaite, jota ei saa asentaa rv-alueelle, mutta johon voi kytkeä rv-alueella olevan ia-laitteen 

Ta määrittelee ympäristölämpötilan alueelle 
-20 °C…+ 50 °C

ATEX-laitedirektiivin (2014/34/EU) vaatimukset laitevalmistajille 

– Tuotannon laadunvarmistus sertifioitu standardin EN 80079-34 mukaisesti 
– ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä ATEX-direktiivin lisävaatimukset laatujärjestelmässä 
– Tuotekohtaiset ATEX-sertifioinnit, EU-tyyppitarkastus 
– Direktiivin mukaiset merkinnät tuotteen laitekilvessä 
– Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohje