Indutrade-konserni

Indutrade-konserni

Indutrade AB -konserni toimii komponenttien ja järjestelmien maahantuonnissa ja myynnissä sekä omien tuotteiden tuotekehityksessä, tuotannossa ja markkinoinnissa. Toiminnan perustana ovat korkealuokkaiset tuotteet, kasvu yrityskauppojen myötä sekä voimakkaasti hajautettu organisaatio, joka pohjautuu erillisten yritysten yrittäjyyteen.

Indutrade AB ryhmä on jaettu kuuteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat:

  • Engineering & Equipment 
  • Flow Technology 
  • Industrial Components 
  • Fluids & Mechanical Solutions 
  • Measurement & Sensor Technology
  • Special Products

Indutrade Oy on Suomessa toimivien yhtiöiden omistajayhtiö. Konserniin kuuluu lähes 200 tytäryhtiötä 27 eri maassa. Korkea tekninen osaaminen luo lisäarvoa asiakkaille.

Liikevaihto vuonna 2015 oli runsaat 1,4 miljardia euroa ja toiminnan tulos (EBITA) oli noin 175 M€. Indutrade AB on listattu Tukholman pörssin Mid Cap listalle.

Toimintaohje

Labkotec Oy:n toimintaa ohjaa Indutrade-konsernin toimintaohje, jossa käsitellään muun muassa lakien noudattamista, eettisiä toimintatapoja sekä vastuullisuutta. Toimintaohjeen tarkoituksena on selkeyttää oikeiden toimintatapojen valitsemista jokapäiväisessä työympäristössä, ja näin ollen auttaa konsernin arvojen toteutumista yrityksen toiminnassa.

Indutrade-konsernin toimintaohje