LabkoNet Level

Lataukset

LabkoNet Level
quotation Pyydä tarjousta tai kysy lisätietoja
LabkoNet Level optimoi teolliset prosessit ja jakeluketjut

LabkoNet Level -etävalvontapalvelu auttaa pitämään raaka-ainesäiliöt sopivan täynnä, tehostamaan logistiikkaa, parantamaan toimitusvarmuutta ja turvallisuutta  sekä suojelemaan ympäristöä.

Mitä LabkoNet Level mittaa

LabkoNet Level -etävalvontapalvelu mittaa säiliössä olevan nesteen tai kuiva-aineen pinnankorkeuden, välittää tiedon raja-arvojen ylittymisestä kaikille prosessin ja jakeluketjun osapuolille sekä muodostaa trendejä täyttöasteen optimoimiseksi. Mittaustiedon perusteella voit seurata kulutusta sekä tehdä ennusteita helpottamaan toimitusten suunnittelua.

Täyttöjä havaitsemalla onnistuu myös toimitusten ja täyttöraporttien seuranta. Tiedonsiirto on jatkuvasti valvottu, ja järjestelmä hälyttää yhteyskatkoista ja ylitäytöstä automaattisesti.

Mittaamisella saavutetut hyödyt

Tehokkaan seurannan ansiosta optimoit säiliöiden täyttöjärjestyksen, prosessin ja kuljetukset. Kuljetussuunnittelija voi tarkastaa asiakkaan materiaalitilanteen mistä ja milloin vain. Kohteet ja volyymit näkyvät kartalla ja ne voidaan integroida valmiiden rajapintojen avulla muihin järjestelmiin.

Tyypillisiä LabkoNet Level -käyttökohteita
  • Prosessiteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Vesilaitokset
  • Maatalous
  • Liikuteltavat säiliöt
LabkoNet