LabkoNet Infra

Lataukset

LabkoNet Infra
quotation Pyydä tarjousta tai kysy lisätietoja
LabkoNet Infra pitää järjestelmät toiminnassa ja suojelee ympäristöä

LabkoNet Infra auttaa pitämään verkostot, kaivot ja pumppaamot toiminnassa sekä valvoo virtaamia. Palvelun avulla varmistat vikaantuneiden laitteiden ja epäpuhtauksien tunnistamisen, järjestelmien tarveperusteisen huollon, automaattisen laskutuksen sekä varmistat vesihuollon ja kaukolämmönjakelun häiriöttömän toiminnan.

Mitä LabkoNet Infra mittaa

LabkoNet Infra -etävalvontapalvelun avulla mittaat esimerkiksi pohjavesipintoja, vesijohtoverkoston vesimääriä ja virtaamaa, vesien epäpuhtauksia, kaivojen vuotovesi- ja ylärajahälytyksiä sekä lämpötilaa ja kosteutta. Raportoinnissa huomioidaan verkostojen kokonaisvaltainen valvonta. Palvelu välittää tiedon raja-arvojen ylittymisestä kaikille osapuolille sekä muodostaa trendejä järjestelmien optimoimiseksi. Tiedonsiirto on jatkuvasti valvottu, ja hälytykset ovat automaattisia.

Mittaamisella saavutetut hyödyt

LabkoNet Infra mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon ja palvelun avulla säästät ylläpitokustannuksissa, sillä tarkastuskäynnit vähenevät, toimilaitteet saadaan pidettyä kunnossa ja niiden hyötysuhde korkealla. Lisäksi vuotohälytykset estävät laitteistojen kastumisen ja vikaantumisen tulvien esiintyessä.

Lukemat ovat nähtävissä miltä tahansa päätelaitteelta, ja paikan päälle mennään vain hälytystilanteissa sekä vuosihuollon yhteydessä. Vikojen ja vuotojen nopea paikallistaminen säästää aikaa ja rahaa sekä parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä.

Tyypillisiä LabkoNet Infra -käyttökohteita
  • Pumppaamot
  • Virtausmittauskaivot
  • Kaukolämpökaivot
  • Pohjavesimittaukset
  • Suotovesien mittaukset
LabkoNet