Jääntunnistus

Maailman laajimmin käytetyllä jääntunnistusjärjestelmällä saat parhaimman hyödyn tuulivoimalastasi. Samalla pidennät sen elinkaarta ja lisäät turvallisuutta. Labkotecin järjestelmä valvoo ja hälyttää jäätymistilanteesta, jotta voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin oikea-aikaisesti.

Estä tippuvasta jäästä aiheutuvat onnettomuudet

Jään kertyminen tuulivoimalan siipiin aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin työntekijöille ja muille voimalan lähettyvillä oleville ihmisille. Siivistä irtoava jää voi vahingoittaa myös läheisiä rakennuksia ja ajoneuvoja.

Labkotecin jääntunnistus on vastaus jäätävien olojen erityisiin vaatimuksiin. Jääntunnistusjärjestelmä voidaan varustaa jäävaroitusvalolla. Jäähälytys lähetetään langattomasti voimalan ympärillä oleviin ala-asemiin.

Optimoi tuulivoimaloiden käyttö ja pidennä niiden elinkaarta

Jääntunnistuksen avulla tuulivoimala toimii optimaalisesti myös jäätävissä sääolosuhteissa. Yhdessä siipien lämmityksen kanssa jääntunnistus vähentää tuulivoimalan häiriöaikaa ja pidentää näin sen kokonaiskäyttöaikaa.

Siipien pinnalle kertyvä jää kuormittaa tuulivoimalan toimintaa ja lyhentää näin sen käyttöikää. Suuret määrät jäätä voivat vaurioittaa myös siipiä. Labkotecin jääntunnistusjärjestelmällä voit pidentää tuulivoimaloiden elinkaarta.

Käyttöönotto on helppoa

Heti käyttövalmis jääntunnistusjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa kaikkien valmistajien tuulivoimaloihin – myös jo käytössä oleviin. Asennus ei vaadi erillisiä nostovälineitä tai kalibrointia. Voit yhdistää Labkotecin jääntunnistuksen SCADA-järjestelmiin ja päivittää sitä etänä. Jääntunnistus on täysin yhteensopiva joustavan ja helppokäyttöisen LabkoNet®-etävalvontajärjestelmän kanssa.

Maailman laajimmin käytetty jääntunnistusjärjestelmä

Olemme valmistaneet yli 10 000 jääntunnistusjärjestelmää 1990-luvulta lähtien, ja tänä päivänä Labkotec on maailman laajimmin käytetty jääntunnistusjärjestelmä. Teemme yhteistyötä kaikkien suurimpien tuulivoimayritysten kanssa.

Lataukset

LID-3300IP jääntunnistin

LID-3300IP jääntunnistin

Paranna tuulivoimalan käyttövarmuutta ja vähennä jäänmuodostuksen aiheuttamia riskejä jäätävissä oloissa.

LabkoNet
Avainlippu
Jäävaroitusvalot

Jäävaroitusvalot

Lisää tuulipuistoalueen turvallisuutta varoittamalla ihmisiä jäänheiton tai jäänputoamisen vaarasta.

LabkoNet
Avainlippu