Analyysimittaus

Tuotevalikoimassamme on oikeat laitteet ja menetelmät kaikkiin jätevedenpuhdistamoilla, vesilaitoksilla, teollisuudessa ja vesistöjen tutkimuksessa käytettäviin veden laadun mittauksiin ja analyyseihin.

Helppokäyttöiset laitteet ovat vähän huoltoa kaipaavia ja toimivat pienin käyttökustannuksin. Ne ovat CE-vaatimusten mukaisia ja saatavissa akku- tai verkkovirtakäyttöisinä.

Lataukset

P2-COMPACT näytteenotin

P2-COMPACT näytteenotin

Kannettava malli on ihanteellinen ratkaisu, kun näytteenotinta halutaan siirtää paikasta toiseen.

LabkoNet
P2-COOLBOX näytteenotin

P2-COOLBOX näytteenotin

Tehokas siirrettävä näytteenotin on suunniteltu käytettäväksi paikoissa, joista näytteitä kerätään harvoin tai joissa sähköä ei ole saatavissa.

LabkoNet
DataStick RT2 kiintoainemittaus

DataStick RT2 kiintoainemittaus

Digitaalinen anturi veden kiintoainepitoisuuden jatkuvaan mittaamiseen teollisuuden ja kunnallisen jätevesihuollon sekä ympäristövalvonnan vaativissa sovelluksissa.

pH/Orp -anturit

pH/Orp -anturit

Differentiaaliantureiden mittaustekniikka perustuu kolmeen mittauselektrodiin, minkä ansiosta antureiden mittaustarkkuus ja häiriönsietokyky on tavallisia antureita huomattavasti parempi.

DataStick RT1 sameusmittaus

DataStick RT1 sameusmittaus

Digitaalinen anturi jätevesien ja muiden sameiden vesien jatkuvaan mittaamiseen teollisuuden ja kunnallisen jätevesihuollon sekä ympäristövalvonnan vaativissa sovelluksissa.

P2-MULTIFORM näytteenotin

P2-MULTIFORM näytteenotin

Monipuolinen näytteenotin teollisuuden ja yhdyskuntajätevesien käsittelyyn, johon voidaan asentaa erilaisia pullotuskaruselleja ja näyteastioita.