Materiaalien vastaanottojärjestelmä

Automaattinen nouto- ja purkupaikkojen käytön valvontajärjestelmä valvoo kulutusta ja minimoi hävikin. Järjestelmä mahdollistaa myös materiaalin hallitun myynnin yhteistyökumppaneille.

Kuka, mitä, missä ja milloin

Järjestelmässä vain luvan saaneet käyttäjät voivat lastata ja purkaa. Jokaisen luvitetun ajoneuvon kapasiteetti on järjestelmän tiedossa. Kaikista käynneistä jää talteen tiedot ajoneuvosta, ajankohdasta, lastatusta tai puretusta materiaalista ja määrästä. Näiden tietojen avulla laskutus voidaan hoitaa hallitusti ja helposti.

Kaikkia näitä voi seurata yksinkertaisesti internet-selaimella LabkoNet -etävalvontajärjestelmässä.

Reaaliaikainen tieto ainemääristä

Kun kulutusta tai täyttymistä seurataan koko ajan, on käytössä reaaliaikainen tieto ainemääristä. Manuaalista kirjaamista ja raportointia ei enää tarvita.

  • Portin/puomin avaus vain hyväksytyille kuljettajille
  • Mahdollistaa palvelun laskuttamisen
  • Automaattinen raportointi
  • Ei ylläpidettäviä ohjelmistoja eikä PC-laitteita miehittämättömissä kohteissa
  • Ei ylimääräisiä kaapelointi- ja maatyökustannuksia

Lataukset

No products in this category