pH/ORP -anturit

Lataukset

pH/Orp -anturit

pH/Orp -anturit

Laadukkaat, pitkäikäiset differentiaalianturit Differentiaaliantureiden mittaustekniikka perustuu kolmeen mittauselektrodiin tavallisissa kombinaatioantureissa käytetyn kahden elektrodin sijaan. Kolmas elektrodi mittaa pH-arvoa referenssiliuoksessa (pH 7), johon varsinaisen prosessielektrodin arvoa verrataan. Anturin referenssielektrodi on eristetty mitattavasta nesteestä suolasillan avulla. Näin referenssielektrodi ja -liuos pysyvät puhtaina…