Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Yleiset

Kuka määrittelee räjähdysvaarallisen alueen?
Räjähdysvaarallisen tilan määritys on tilan käyttäjän tai omistajan vastuulla.

Kuinka pitkä takuu tuotteilla on?
Tuotteilla on pääosin yhden vuoden takuu.

Saako takuun pidennettyä?
Kaikille tuotteille on saatavissa pidennetty takuu.

Erotinhälyttimet

Kuinka usein erotin tulee tyhjentää tai huoltaa?
Erotin tulee EN 858 mukaisesti tyhjentää 6 kuukauden välein.

Mikä on helpoin tapa testata öljyanturin toiminta erottimessa? Entä lieteanturin?
Öljyanturin toiminta on helpointa tarkistaa nostamalla se öljynerottimesta ilmaan, jolloin anturin pitäisi hälyttää. Anturi täytyy puhdistaa, mikäli siinä on öljykalvo erottimesta nostettaessa. Lieteanturin toiminta voidaan tarkistaa samalla tavalla kuin öljyanturin.

Miksi rasva-anturi hälyttää erottimen tyhjennyksen jälkeen?
Rasva-anturi on todennäköisesti jäänyt likaiseksi ja vaatii puhdistusta.

Kuinka voin testata GA-2 rasvanerotinhälyttimen antureiden toiminnan paikan päällä?
SG1 rasva-anturi nostetaan rasvanerottimesta ilmaan, jolloin anturin pitäisi hälyttää. HLL1 rasva-anturi laitetaan vesiämpäriin, jolloin anturin pitäisi hälyttää. Jotta testaus onnistuu, SG1 ja HLL1 -anturit täytyy olla samassa vedessä.

Jääntunnistus

Minne Labkotecin jääntunnistusanturi asennetaan tuulivoimalassa?
Anturi asennetaan tuulivoimalan nasellin katolle. Keskusosa asennetaan nasellin sisäpuolelle.

Kuinka paljon lavassa on jäätä, kun jääntunnistin hälyttää?
Tyypillisesti jääntunnistin hälyttää noin 12 minuutin jälkeen, jolloin jäätä on kertynyt lapaan noin 100 g/m. Hälytysrajaa muuttamalla hälytyshetkeä voi siirtää.

Käynnistääkö jääntunnistin automaattisesti tuulivoimalan jäähälytyksen jälkeen?
Ei käynnistä, koska jäätä voi olla edelleen lavassa jäähälytyksen jälkeen.

LabkoNet -etävalvontajärjestelmä

Missä LabkoNet-palvelin on?
LabkoNet -palvelin pyörii Googlen pilvipalvelussa, joka sijaitsee konesalissa Haminassa.

Varmuuskopioidaanko LabkoNet-järjestelmä automaattisesti?
LabkoNet-palvelun tietokannoista otetaan päivittäinen varmuuskopiointi.

Onko LabkoNet-käyttäjien määrää rajoitettu?
Käyttäjien ja käyttäjätunnuksien määrää ei ole rajattu. Suosittelemme käyttämään henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia.

Onko LabkoNet online-järjestelmä?
LabkoNet ei ole mittaustietoja jatkuvasti päivittävä ns. online-järjestelmä. Mittaustiedot päivittyvät järjestelmään määrävälein. Päivitysväli vaihtelee sovelluksesta riippuen huomattavasti. Käyttöliittymästä käsin käyttäjä voi pyytää valvottavalta kohteelta ajantasaiset mittaustiedot sekä hälytysten aktivoituessa päivittyy mittaustiedot välittömästi.

Kuka hankkii SIM-kortit?
Suurin osa Labcom-tiedonsiirtolaitteista käyttää GSM-modeemia tiedonsiirtoon. Tiedonsiirto (SIM-kortti) sisältyy LabkoNet-palvelumaksuun eikä asiakkaan tarvitse hankkia liittymiä.

Toimiiko Transcontrol sähköttömissä kohteissa?
LabkoNet TransControl-tiedonsiirtolaitteet sekä puomi tarvitsevat 230 V AC sähkönsyötön.

Pinnanmittaus

Mikä pinnanmittaustekniikka on kestävin?
Kestävin mittaustekniikka riippuu täysin käyttökohteesta. Kannattaa valita kapasitiivinen mittaus, mikäli se soveltuu käyttökohteeseen. Kapasitiivisessa mittauksessa ei ole mitään liikkuvia osia, joten kesto usein jopa 20 vuotta.

Millaisiin sovelluskohteisiin kannattaa käyttää tutkaa?
Tutka soveltuu eriomaisesti todella moniin sovelluskohteisiin. Tutkan ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa erityisesti käyttökohteissa, joissa on mittavan pinnan yläpuolella vaahtoa, höyryjä, pölyä tai joissa ei ole selkeää rajapintaa.

Voiko jo olemassa olevan mittauksen toimintaa tarkastaa ja voiko tällaisen palvelun ostaa Labkotec Oy:ltä?
Kyllä voi. Käyttökohteen olosuhteista riippuen laitteen toimintaa voidaan tarkastaa joko irrotetulle tai käyttökohteessaan asennettuna olevalle laitteelle.

Saako Labkotec Oy:ltä järjestelmän, jossa on keskusosa, anturit ja tiedonsiirto koteloituna sekä paikalleen asennettuna ja kalibroituna?
Kyllä, laitteistoista tehdään räätälöityjä kokonaisuuksia.

Miten pinnankorkeusmittaus soveltuu putkien ja avouomien virtausmittaukseen?
Pinnankorkeusmittauksilla voidaan mitata virtausta patojen ja venturikanavien avulla ja lisäksi pinnankorkeusmittausta käytetään kaikissa nopeusmittaukseen perustuvissa vajaan putken- ja avokanavamittauksissa. Yleisimmin käytetään ultraääni- tai painemittausta, tietyissä sovelluskohteissa tutkaa.  

Mikä pinnanmittaustekniikka toimii vaahtoavan virtauksen kohteeseen ja liitettävissä vajaan putken virtausmittaukseen?
Avokanava virtausmittauksissa vaahtoavan veden pinnanmittaukseen voidaan käyttää tutkaa tai paineanturia. Paineanturi voidaan asentaa upottamalla tai ulkoiseen yhteeseen, mikäli putkeen pääsee käsiksi alapuolelta.

Pystyykö Labkotecin SET-60S anturin toiminnan selvittämään ilman että anturia ottaa pois putkistosta?
Kyseessä on SET-61, jonka edeltävä malli SET-60S on. Mikäli kattilan vedenpintaa voidaan alentaa testausta varten, kun kattila on sammutettu, voidaan anturin reagointi testata anturia irrottamatta. Alentamalla vedenpintaa sammutetussa kattilassa anturin alapuolelle, SET-61 antaa hälytyksen.

Pintakytkimet

Voiko SET-1000 ja SET-2000-keskusosien test-painikkeella testata antureiden toimintaa?
Test-painike aktivoi summerin, ledivalot ja releet eli test-painikkeella ei voi testata antureiden toimintaa.

Miten SET-1000 keskusosan releet toimivat, kun käytössä on vain yksi anturi?
Molemmat releet vaihtavat tilansa hälytyksen tullessa, mutta releen 1 voi palauttaa painamalla test-painiketta. Tämä tulee ottaa huomioon, jos keskukseen kytketään jatkohälytyksiä, koska järjestelmä luulee hälytyksen poistuneen, jos se on resetoitu test-painikkeella. Rele 2 seuraa hälytystilannetta ja palautuu vasta, kun hälytys poistuu.

Voiko SET-OELO2-anturia käyttää ulkokohteissa?
SET-OELO2 -anturia ei voi käyttää ulkokohteissa, sillä kosteus voi aiheuttaa turhia hälytyksiä. Ainoastaan kuiva sisätila käy.

Voiko SET/J1-anturia lyhentää?
Kyllä voi, ohjeet löytyvät käyttöohjeesta.

Aluehallinta ja tunnistintekniikka

Voiko asiakas itse lisätä ja poistaa autoja kulunvalvontakohteista?
Jos laite on liitetty kulunvalvontaohjelmaan tms., poisto ja lisäys tapahtuu kuten henkilön kulkuoikeusien kohdalla.

Voiko kulunvalvontajärjestelmällä tunnistaa sekä auton että kuskin?
TransIt Ultimate -lukijalla sekä Booster -tunnistimella, johon kuljettaja asettaa oman henkilökulkukorttinsa.

Miten vierailijoiden määrä käyttökohteessa vaikuttaa valittavaan järjestelmään?
Vierailijoiden määrä suhteutettuna vakituisiin kävijöihin vaikuttaa järjestelmän valintaan, sekä lisäksi kohteen turvataso.

Mitä eroa on infrapunaheijastavalla ja ei heijastavalla rekisterikilvellä?
IR-valo lisää heijastavien kilpien näkyvyyttä pimeällä. Suomessa ei ole käytössä heijastamattomia kilpiä.

Toimiiko kamera talvella luotettavasti?
Kyllä, jos kilvet ovat puhtaat ja ehjät, kuten Suomen tieliikennelaki edellyttää. Erittäin voimakas lumimyrsky tuo haasteita toimivuuteen, koska on kyse kamerasta.

Vaikuttavatko pöly, lika tai kosteus kameran suorituskykyyn?
Kilpien tulee olla puhtaat ja ehjät, kuten Suomen tieliikennelaki edellyttää. Erittäin voimakas lumimyrsky tuo haasteita toimivuuteen, koska on kyse kamerasta.

Ovatko lukijat yhteensopivia OSDP-protokollan kanssa?
Toimii kaikkien lukijoissa sekä ANPR Lumossa.