Isdetektering

Med världens mest använda isdetekteringssystem kan du få ut mer av ditt ,vindkraftverk, förlänga dess livscykel och öka säkerheten. Labkotec-systemet detekterar isiga väderförhållanden och skickar en varning så att du kan vidta lämpliga åtgärder korrekt när det behövs.

Förhindra olyckor på grund av fallande is

Is som ansamlas på vindturbinbladen utgör en betydande säkerhetsrisk för anställda och människor i närheten. Om is faller från bladen kan det också skada byggnader och fordon i närheten. Isdetektering är ofta ett krav för att driva en vindkraftspark under isiga väderförhållanden. Med isdetekteringssystemet från Labkotec uppfyller du det kravet.

Optimera vindturbinernas användning och förläng deras livscykel

Med hjälp av isdetektering fungerar vindturbinen optimalt även under isiga väderförhållanden. Isdetektering i kombination med uppvärmning av bladen ökar vindkraftverk driftstimmar genom att minimera stilleståndstiden.

Is som ansamlas på bladens yta belastar vindturbinens mekanik och förkortar därmed dess livslängd – och stora mängder is kan skada bladen. Genom att använda isdetekteringssystemet från Labkotec kan du förlänga vindturbinens livscykel.

Isdetektering är lätt att börja använda

Plug-and-play-isdetekteringssystemet går enkelt och snabbt att installera på valfri tillverkares vindkraftverk, även vindturbiner som redan är i drift. Installationen kräver inte separat lyftutrustning eller separat kalibrering. Du kan ansluta Labkotec-isdetektering till olika SCADA-system och fjärruppdatera programvaran. Den är också fullständigt kompatibel med LabkoNet® – ett flexibelt och lättanvänt fjärrövervakningssystem.

Världens mest använda isdetekteringssystem

Vi har tillverkat nästan 10 000 isdetekteringssystem sedan 1990-talet och idag är Labkotec världens mest använda isdetekteringssystem. Vi samarbetar med alla större vindkraftsföretag. Du kan vara säker på att vårt fältbeprövade system är hållbart och pålitligt. Det är testat och godkänt av DNV och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Utöver vindturbiner används systemet på flygplatser och väderstationer för att säkerställa säkerheten och slutföra väderrapporter.

Isdetekteringssystemet kan utrustas med varningsljusstationer. Islarmet sänds trådlöst till understationerna runt vindkraftverket.

Downloads

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

Utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbin produktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i arktiska förhållanden.

LabkoNet
Avainlippu