Delete

Mittaustieto avaa kierrätysprosessin pullonkaulat

Prosessinhoitaja Jari Kolehmainen säästää LabkoNetin avulla päivittäin yli 20 000 askelta, eikä hänen enää tarvitse kiipeillä säiliöiden päälle.

Deleten Juvanmalmin jätteenkierrätysasemalla öljyä sisältävät nestemäiset jätteet jalostuvat kierrätyspolttoaineeksi varmalla rutiinilla. LabkoNet-etävalvontajärjestelmään liitetyt virtaus-, pH- ja pinnanmittausratkaisut tekevät prosessista turvallisen ja kustannustehokkaan.

Veden erottaminen öljyä sisältävistä nestemäisistä jätteistä on ketjuuntunut prosessi, jonka on edettävä saumattomasti. Säiliöautojen tyhjennettyä nesteet Juvanmalmin jätteenkierrätysaseman erotinsäiliöihin sisällön annetaan seisoa vuorokausi, jotta suurimmat kiintoaineet pääsevät valumaan säiliöiden pohjalle. Seuraavaksi neste ultrasuodatetaan, uusiopolttoaineeksi toimitettava öljysakka kerätään talteen ja puhdistettu vesi lasketaan jätevesiviemäriin. Jotta prosessi olisi sujuva ja turvallinen, asemalla on pysyttävä ajan tasalla paitsi säiliöiden täyttymisestä, myös viemäreihin laskettavan jäteveden määrästä ja laadusta sekä mahdollisista vuodoista.

– Aiemmin seurasimme lukemia manuaalisesti, mikä vei merkittävästi työaikaa sekä aiheutti viiveitä. Jouduin esimerkiksi kiipeämään säiliöiden päälle 10–20 kertaa päivässä. Virtausmittarimme hajottua otin yhteyttä Labkoteciin ja sitten alkoi tapahtua, kertoo prosessinhoitaja Jari Kolehmainen.

Asiakashyödyt

Säästöjä ajassa ja rahassa: manuaalinen työ ja turhat katkokset jäävät pois.

Sujuvampaa työntekoa: työ- ja ympäristöturvallisuus paranee.

Kokonaispalvelua läheiseltä toimittajalta: sis. laitteistot, asennus, LabkoNet-pilvipalvelu, koulutus ja ylläpito.

Kohteeseen soveltuvat mittausratkaisut

Jotta teknologiasta olisi todellista hyötyä, on sen autettava ihmisiä onnistumaan työssään. Tutustuimme Juvanmalmin prosessiin, teimme suunnitelman ja aloitimme asennukset NivuFlow 750 -virtausmittarista. Ristikorrelaatiomittaukseen perustuva NivuFlow mittaa jätevesiviemäriin laskettavan veden todellista virtausta ja virtausprofiilia tarkasti ja ilman monimutkaisia kalibrointeja. Ultraääniteknologian ansiosta mittaustarkkuus pysyy luotettavana vuodesta toiseen. Seuraavaksi asensimme erotinsäiliöiden pinnankorkeutta mittaavan EchoTREK 2-ultraäänimittalaitteen sekä poistoveden pH-arvoa seuraavan AquaPro-analysaattorin. Lopuksi yhdistimme laitteistot LabkoNet-etävalvontajärjestelmään sekä hoidimme käyttöönotot ja henkilöstön koulutuksen.

Käyttäjien, ympäristön ja liiketoiminnan yhteinen etu

Ajantasainen ja luotettava mittaustieto on nyt tarvitsijoidensa saatavilla missä ja milloin tahansa. Prosessinhoitajat näkevät säiliöiden täyttöasteen sekä poistoveden virtaaman ja pH-arvon mobiililaitteistaan.  Esimerkiksi vuodon sattuessa viemärit saadaan heti suljettua, eikä ympäristöön tai jätevesiviemäriin pääse epäpuhtauksia. Myöskään jätevesimaksu ei jää arvailujen varaan, ja lukemat on helppo siirtää maksatukseen. Datasta on hyötyä myös prosessien kehittämisessä – mitä enemmän dataa kertyy, sitä enemmän siitä on mahdollista oppia. Avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot muihin järjestelmiin sekä tiedon jakamisen Deleten kumppaneille.

– LabkoNetin avulla tiedämme aina missä mennään, ennakoimme paremmin sekä vältymme manuaaliselta työltä. Tekniikka on toiminut moitteettomasti, palvelu pelaa ja suomenkielinen sovellus on helppo käyttää. LabkoNet onkin otettu käyttöön myös Tampereen Deletellä, Jari toteaa.

Lisätietoja antaa:

Esa Janhunen
Aluemyyntipäällikkö
Labkotec Oy
050 465 4704
esa.janhunen@labkotec.fi

LabkoNetin avulla tiedämme aina missä mennään, ennakoimme paremmin sekä vältymme manuaaliselta työltä. Tekniikka on toiminut moitteettomasti, palvelu pelaa ja suomenkielinen sovellus on helppo käyttää.

Jari Kolehmainen, Delete Oy