Helsinki-Vantaan lentoasema / Finavia

Automaatio tuo varmuutta ympäristömittauksiin

Helsinki-Vantaan lentoasema tarkkailee muiden muassa alueelta poistuvia valumavesiä. Kiitoteiden liukkaudentorjuntaan käytetään muurahaishapon suoloja ja koneiden siipien jäätymistä estetään propyleeniglykolipohjaisilla nesteillä. Vaikka suurin osa näistä kemikaaleista johdetaan käsittelyyn, osa päätyy pintavesiin.

Kylmäoja virtaa lentoaseman itäpuolella, kaukana kentän rakennuksista ja tekniikan keskittymistä. Veden laatua ja virtaamaa seurataan joka toinen viikko tapahtuvilla maastokäynneillä. Vesinäytteen ottamisen yhteydessä mitataan veden pinnankorkeus, ja tästä edelleen lasketaan virtaama.

Miehittämättömän mittausaseman käyttöönotto osoitti, että Kylmäojan pinnanvaihtelut ovat hyvin nopeita. Tunnin välein tapahtuvan korkeusmittauksen mukaan sade heijastuu virtaamaan lähes välittömästi. Edes päivittäinen mittaus ei kertoisi ojan todellista virtaamaa.

Mittaustuloksista nähdään vaikutukset nopeasti

”Käytämme nyt paineanturia pinnankorkeuden mittaamiseen. Mittaus tehdään kerran tunnissa ja tulokset lähetetään kerran vuorokaudessa GPRS-yhteydellä. Virtausarvot lasketaan pinnankorkeudesta serverillä käyttäen standardin mukaista patoyhtälöä. LabkoNet tuottaa vuorokausi- ja kuukausivirtaamaraportit yhdellä hiiren klikkauksella”, kertoo ympäristöasiantuntija Elina Kauppila lentoasemaa hallinnoivasta Finaviasta.

Hän kertoo, että mittaus on antanut tilanteesta myös uutta tietoa Finavialle. Mittaustuloksista nähdään sateen nopea vaikutus virtaamaan. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuormituslaskennassa ja hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Luotettava tieto edellyttää kyllin usein tapahtuvaa mittausta.