HSY Jätehuolto

Luotettavat mittaukset suojelevat Ämmässuon ympäristöä

HSY:n käyttöinsinööri Eetu Järvelä tuntee sääolosuhteiden mittauksille asettamat haasteet.

Espoon Ämmässuon tavanomaisen jätteen kaatopaikan hulevesien laatua ja määrää valvotaan yhtä tarkasti niin keskikesän kuivuudessa kuin sadejaksoilla ja sulamisvesien aikaan. Labkotecin mittausratkaisu kestää myös kiintoainemäärien vaihtelut ja sen huolto onnistuu käden käänteessä.

Espoon Ämmässuon noin 200 hehtaarin HSY:n ekoteollisuuskeskus on nykyaikainen jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohta. Alueella syntyvät puhtaat hulevedet kerätään hulevesialtaisiin, joista ne hyödynnetään joko keskuksen teknisenä vetenä tai johdetaan maastoon. Likaantuneiksi todetut vedet johdetaan tasausaltaisiin ja edelleen jätevedenpuhdistamolle. Alueen tavanomaisen jätteen kaatopaikalla hulevesien mittausten haasteena ovat erityisesti säiden vaihtelut.

– Virtaamat ovat useimmiten pieniä, jolloin mittaus ei onnistu perinteisin keinoin. Toisaalta tiettyinä ajanjaksoina vesimäärät voivat olla hyvinkin suuria. Lisäksi maisemoinnin myötä ja uusia pintakerroksia rakennettaessa huleveden sisältämän kiintoaineen määrä kasvaa, mikä vaikuttaa osaltaan mittauksiin, kertoo HSY:n käyttöinsinööri Eetu Järvelä.

Asiakashyödyt

Kohteeseen soveltuvat mittausratkaisut: luotettavat mittaukset kaikissa olosuhteissa.

Helppo huollettavuus: NFP-anturien puhdistus onnistuu alle minuutissa.

Välitön reagointi poikkeustilanteisiin: automaattiset hälytykset raja-arvojen ylittyessä.

Tarkkuutta ja huollon helppoutta

Labkotecin mittausratkaisu oli HSY:lle luonteva valinta Ämmässuolta saatujen aiempien hyvien kokemusten perusteella. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla mittalaitteet päätettiin sijoittaa konttiin, mikä oli sekä käyttötarkoitukseen että kallioiseen maaperään parhaiten soveltuva ratkaisu. Pienet virtaamat mitataan konttiin sijoitetun säiliön pinnankorkeudesta V-padolla ja suuremmat ultraääneen perustuvalla Nivus NFP-ristikorrelaatiomittauksella tuloputkessa. Veden puhtautta seurataan AquaPro-analyysilaitteella – kun sähkönjohtavuus ylittää asetetun raja-arvon, laite tekee hälytyksen ja venttiilien automatiikka ohjaa veden altaisiin säilytystä ja jatkotutkimuksia varten.

– Olemme saaneet Labkotecilta hyvää palvelua ja kohteisiin sopivat ratkaisut.  Mittalaitteet ovat toimineet luotettavasti ja niitä on helppo käyttää. Mainittakoon sekin, että virtausmittarin puhdistus onnistuu alle minuutissa. Putkia ei tarvitse irrottaa, eikä virtausta keskeyttää tai kutsua paikalle painepesuautoa, vaan riittää kun avaa pikakiinnittimen ja pyyhkii pinnat, Eetu toteaa.

”Olemme saaneet Labkotecilta hyvää palvelua ja kohteisiin sopivat ratkaisut. Mittalaitteet ovat toimineet luotettavasti ja niitä on helppo käyttää.”