Kajaanin Vesi

Siirrettävillä virtausmittareilla tarkka kuva viemäriverkoston tilanteesta

”Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen.”

Kajaanin viemäriverkosto on osoittautunut ajoittain riittämättömäksi putkistossa virtaavalle vesimäärälle. Ongelma on pahimmillaan lumien sulaessa ja kovien sateiden aikaan. Kajaanin Vesi halusi selvittää, onko viemäriverkoston ongelmien syynä pelkästään hulevesien määrä.

”Ajatus vuokrakaluston käytöstä virtaamamittauksiin syntyi, kun mietiskelin, minkälaista laitteistoa tähän tarvittaisiin. Labkotecin paikallinen edustaja oli hiljattain käynyt esittelemässä uutta virtausmittaria. Se on tarkempi kuin pumppaamoiden yhteydessä nyt olevat vanhat, joilla saadaan vain tietoa pumppaamoista lähtevästä virtaamasta. Teimme silloin myös koemittauksia tällä laitteella”, kertoo verkostopäällikkö Markku Piirainen Kajaanin Vedestä.  

Nopeaa, vaivatonta ja järkevää 

Vaikka mittauksia tehtiin viidestä eri paikasta yhtä aikaa, ne saatiin suoritetuiksi työviikon aikana. Kajaanin Veden asentajat tekivät itse esivalmistelut ja Labkotecin asentaja asensi laitteet paikoilleen. Asiakas sai tarvittavan opastuksen ja huolehti itse laitteiston purkami sesta, kun mittaukset oli suoritettu. Labkotec toimitti kirjallisina tietokannat mittauksista sekä loppuraportin jatkotoimenpiteiden pohjaksi. 

”Minusta tämä oli meidän kannalta erittäin hyvä ratkaisu, ei tarvinnut hankkia kallista mittalaitetta, mutta saimme ongelman asiallisesti ja nopeasti selvitetyksi. Meille tämä oli vaivaton operaatio. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen”, kiittelee Piirainen.