KP-ServicePartner Oy ja Luvata Pori Oy

Kupariteollisuuspuistossa jalostuu myös mittaustieto – ympäristön, kunnossapidon ja tuotannon parhaaksi

KP-ServicePartner Oy:n asennustiimin vetäjä Markku Aho ja Luvata Pori Oy:n kiinteistövastaava Kristian Lehtonen ovat luottaneet Labkoteciin vuodesta 1999.

Kupariteollisuuspuiston yritykset ovat yhteisvastuullisia toimijoita, jotka huolehtivat ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista. Alueen kunnossapidosta osaltaan vastaava KP-ServicePartner Oy sekä kuparituotteita valmistava Luvata Pori Oy luottavat öljynerotinkaivojen valvonnassa LabkoNet Waste -palveluun.

Sadan hehtaarin laajuinen ja noin 1400 henkilöä työllistävä Kupariteollisuuspuisto sijaitsee Kokemäenjoen varrella Porissa. Alueella toimii useita kansainvälisiä yrityksiä sekä niiden yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita, jotka tarjoavat alansa huippuosaamista sekä tekevät yhteistyötä kuparin jalostamisen saralla. Kupariteollisuuspuiston prosesseissa käytettävät öljyt kierrätetään tarkasti, jonka ohella alueella käytetään varotoimenpiteenä öljynerotinkaivoja. Kaivojen täyttymistä valvotaan Labkotecin ratkaisujen avulla ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

– Vastuullisuus on yhteinen asiamme. Meidän on oltava varmoja siitä, että öljynerotinkaivot tulevat tyhjennetyksi ajallaan, jotta öljyä ei pääse valumaan viemäreihin tai luontoon eikä tuotanto keskeydy, kertoo Luvata Pori Oy:n kiinteistövastaava Kristian Lehtonen.

Asiakashyödyt

Mittaustietoa ympäristön, tuotannon ja kunnossapidon parhaaksi: eri osapuolet pysyvät jatkuvasti tilanteen tasalla, mikä lisää suunnitelmallisuutta, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Läheistä ja asiantuntevaa palvelua: osaavaa apua on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.

Kokonaispalvelua yhdeltä toimittajalta: kokonaisuus kattaa laitteiston, LabkoNet-pilvipalvelun, koulutuksen ja ylläpidon.

Luotettavaa mittaustietoa vuosikymmenestä toiseen

LabkoNet-palvelu on ollut käytössä Luvatalla ja KP-ServicePartnerilla vuodesta 1999, alkaen ensimmäisestä versiosta nykyiseen 4.5:een. Alun perin tiedonsiirto tapahtui lankapuhelinlinjoilla, ja tiedonsiirtolaitteet päivitettiin GSM-pohjaisiksi vuonna 2011. Palvelun kehitys on ketterää, ja käyttäjät saavat uudet versiot automaattisesti käyttöönsä.

– Labkotec kuuntelee tarpeitamme myös laitteiston osalta. Hyvä esimerkki tästä on öljynerotinhälyttimien kaapelinjatke, jonka ansiosta kytkentärasioiden kostumisesta johtuvat vikaantumiset ovat historiaa, kertoo KP-ServicePartner Oy:n asennustiimin vetäjä Markku Aho.

Nyt Kupariteollisuuspuiston LabkoNet-palvelun piirissä on noin 80 valvottavaa kohdetta. Hälytysviestien jakelussa on kymmeniä henkilöitä, ja käytännössä kaikki alueen yritykset ovat kytköksissä palveluun. LabkoNet Waste tuo reaaliaikaisen mittausdatan ja -raportit sekä hälytykset tarvitsijoidensa ulottuville niin älypuhelimeen kuin tietokoneeseen, ajasta ja paikasta riippumatta. Öljynerotuskaivojen reaaliaikaisen seurannan ohella kohteissa suoritetaan huoltosuunnitelman mukaiset tarkistukset. Lisäksi valvontajärjestelmä testataan jokaisen huollon yhteydessä. 

– Labkotec toimittaa pilvipalvelun ja erotinhälyttimet, kouluttaa järjestelmän käytön sekä tarjoaa tukipalvelut, ja me hoidamme laitteiston asennukset. Monet viime vuosituhannen puolella asennetuista hälyttimistä ovat yhä toiminnassa, mikä kertoo niiden kestävyydestä, Aho mainitsee.

Kunnossapidon ja valvonnan helppoutta

Reaaliaikainen ja luotettava mittaustieto on Kupariteollisuuspuiston kaltaisessa kohteessa kriittistä. LabkoNet Waste -palvelun ansiosta niin kunnossapidosta vastaava, prosessien omistaja kuin kaivojen puhdistushuollosta ja tyhjennyksestä vastaava yritys pysyvät jatkuvasti tilanteen tasalla. Ennustettavuuden ja tilannekuvan ansiosta kaikki osapuolet saavuttavat sekä toimintavarmuutta että jatkuvia kustannussäästöjä. Esimerkiksi kunnossapidon on helppo paikallistaa mahdolliset ongelmat, minkä lisäksi kuljetusliikkeen logistiikka tehostuu. Tämä parantaa myös prosessien toimintavarmuutta.

– Olemme tyytyväisiä kumppanuuteen Labkotecin kanssa. LabkoNet-palvelu on helppokäyttöinen, apua saa nopeasti, ja yhteyshenkilömme tuntee kohteet lähes kolmen vuosikymmenen kokemuksella. Kotimaiset tuotteet ja läheinen palvelu eivät ole itsestäänselvyys. Investointi korkeaan laatuun kannattaa, sillä tositilanteessa niin ympäristövahingot kuin mainehaitat voivat olla moninkertaiset, Aho sanoo.

– Me Luvatalla arvostamme kunnossapidon sujuvuutta ja helppoutta. LabkoNet-palvelu on aina toiminut niin hyvin, ettei sitä ole tarvinnut edes ajatella. Siksi uskon, että Labkotec on Kuparipuistolle oikea kumppani myös valvontajärjestelmien jatkokehityksessä, Lehtonen toteaa.

”Olemme tyytyväisiä kumppanuuteen Labkotecin kanssa. LabkoNet-palvelu on helppokäyttöinen ja apua saa nopeasti. ”

Kupariteollisuuspuiston kunnossapidosta osaltaan vastaava KP-ServicePartner Oy sekä kuparituotteita valmistava Luvata Pori Oy luottavat öljynerotinkaivojen valvonnassa LabkoNet Waste -palveluun.