Oulun kaupunki

Nettipohjainen mittausjärjestelmä veden analysoinnissa ruoppaustyömaalla

Oulun kaupungin satama laajentaa parhaillaan laiturikapasiteettiaan. Rakenteilla olevan Länsilaituri 2:n yhteydessä tehdyt ruoppaustyöt tiedettiin etukäteen vaativiksi, koska löyhiä savimassoja oli ruopattava lähes 12 metrin syvyydeltä. Ennakoidut samentumat merivedessä saatiin kuitenkin kuriin, kiitos Labkotecin nettipohjaisen mittausjärjestelmän. 

”Kiinnitimme anturit putkeen, jota pitkin sel-keytysaltaasta poistuva vesi johdetaan takaisin mereen. Mittaukset yhdistettiin langattomasti Labcom-tiedonsiirtoyksikköä käyttäen nettipoh-jaiseen Labkonet®-palveluun, johon oli asetettu lupaehtojen mukaiset hälytysrajat”, Labkotecista kerrotaan.

Risto Niva Oulun Satama Oy:stä kertoo olevansa tyytyväinen Labkotecin järjestelmään, koska näin sekä urakoitsija että valvoja saivat reaaliaikaista tietoa ruopattavien ja ruoppausalueelta läjitysaltaisiin pumpattavien massojen laadusta.  

Hän kertoo myös urakoitsijan olleen tyytyväinen ratkaisuun, koska mittaustulokset toimivat mainiona ohjenuorana ruoppaustyöskentelylle.

”Ruoppausurakoitsija käytti myös kemikaaleja kiintoainemäärän säätelyyn. Labkotecin järjestelmä täydensi lopputuloksen erinomaisesti.”