Raide-Jokeri

Veden laadun reaaliaikainen seuranta Labkotecin mittauslaitteistolla

YIT:n Risto Laamanen ja Jonne Piirainen Maaherrantien siltatyömaalla.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välinen pikaraitiolinja, Raide-Jokeri, on tärkeä osa tulevaisuuden pääkaupunkiseudun päästötöntä liikennettä. Kahden kaupungin halki kulkeva reitti rakennetaan luontoa kunnioittaen. Vantaanjoen ylityspaikalla uhanalaisia lajeja turvaa Labkotecin mittauslaitteisto.

Ennusteena on, että Helsingin seudulla on vuonna 2050 noin kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Raide-Jokeri, pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiotie ja maan näkyvin infrahanke, korvaa valmistuessaan runkobussilinja 550:n, joka ei pysty vastaamaan kasvavaan matkustajamäärään eikä tavoitteeseen hiilineutraaliudesta. Pikaraitiolinjalla matkustaminen onnistuu nopeasti, mukavasti ja päästöttömästi. Vastuullisuus ja ympäristöarvot korostuvat myös radan rakentamisessa. Erityistä tarkkuutta vaaditaan Natura-alueeseen kuuluvalla Vantaanjoella, jonka uhanalaisia lajeja, kuten vuollejokisimpukkaa, suojellaan veden sameutta tarkkailemalla.

”Mittauspisteet sijaitsevat Maaherrantien siltatyömaan ylä- ja alajuoksulla, ja seuraamme tilannetta kätevästi LabkoNet-etävalvontajärjestelmästä. Olemme järjestelmään tyytyväisiä. Se on helppokäyttöinen, selkeä ja lisää ymmärrystä eri rakennusvaiheiden vaikutuksesta veden laatuun”, kertoo ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi HKL:stä.

Asiakashyödyt

Liikuteltava ratkaisu: mittauslaitteistoa voidaan hyödyntää eri kohteissa.

Ajantasainen tilannekuva: reaaliaikainen ja luotettava tieto tarvitsijoidensa ulottuvilla.

Nopea reagointikyky ympäristöuhkiin: automaattiset hälytykset raja-arvojen ylittyessä.

Uusia oivalluksia: mittausdatan perusteella opitaan eri työvaiheiden vaikutuksista.

Mittausta palveluna 

Labkotecin mittauslaitteisto valittiin suositusten ja aiempien hyvien kokemusten perusteella. Sääsuojattu ja liikuteltava laitteisto toimitettiin Maaherrantien siltatyömaalle avaimet käteen -periaatteella, sisältäen asennuksen ja käyttöönoton. Sameusmittaukset aloitettiin syksyllä 2019. Jatkossa laitteistoa voidaan hyödyntää myös muissa kohteissa. Raide-Jokerin liikennöinti on tarkoitus aloittaa 2024.

”Raide-Jokeri on allianssi, jossa tiedon on kuljettava. Ilman automaattista mittausta näytteitä pitäisi käydä ottamassa monta kertaa päivässä. Nyt ympäristöasiantuntijat pääsevät seuraamaan veden laatua reaaliaikaisesti mistä ja milloin tahansa, saaden raja-arvojen ylittyessä hälytyksen, mikä pitää meidät tilanteen tasalla. Labkotec hoiti järjestelmän asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen laadukkaasti, ja mittaus toimii luotettavasti. Vaikka Vantaanjoen vesi on itsessään sameaa, järjestelmä reagoi muutoksiin herkästi. Saimme tarvitsemamme teknologian toimivana palveluna”, toteaa siltatyömaan vastaava työnjohtaja Risto Laamanen YIT:ltä. 

”Labkotec hoiti järjestelmän 
asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen laadukkaasti,
ja mittaus toimii luotettavasti.”