STEP Oy

Mikroaaltotutka raskaan polttoöljyn pinnanmittauksessa

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy on Pori Energia Oy:n ja Dalkia Ab:n omistama energiayhtiö, joka on aloittanut toimintansa lokakuun alusta 2008. Sen voimalaitos toimii Harjavallan suurteollisuuspuiston alueella. Voimalaitos palvelee lähinnä paikallista metalliteollisuutta ja käyttää polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Voimalaitos toimittaa pääasiassa prosessihöyryä, kaukolämpöä, paineilmaa ja prosessivesiä Harjavallan suurteollisuuspuiston yrityksille.

Mikroaaltotutka raskaan polttoöljyn pinnanmittauksessa

Keväällä 2007 käyttöönotettiin alueelle uusi polttoöljyn vastaanottoasema. Samalla vanha pinnanmittauslaitteisto päätettiin korvata mikroaaltotutkamittaukseen perustuvalla.

Säiliöön asennettiin Sitrans LR250. Säiliön sisälle yläosaan kiinnitetty anturi lähettää sähkömagneettisen pulssin alaspäin kohti mitattavaa pintaa ja muuntaa sen kulkuajan etäisyydeksi. Näin saadaan nopeasti ja häiriöttömästi tieto pinnankorkeudesta. Mittaus on tunteeton väliaineen muutoksille ja esimerkiksi höyrystymiselle, jota raskasöljysäiliöissä tapahtuu, koska öljy pidetään juoksevana lämmittämällä se noin 60-asteiseksi. Koska anturi ei ole kosketuksissa väliaineen kanssa, on sen huollontarve vähäinen. Mittausmenetelmä on Ex-hyväksytty, joten sitä voidaan käyttää syttymisherkissä kohteissa, kuten juuri öljysäiliöissä.

Kokemukset ovat olleet hyviä 

Projekti-insinööri Jarmo Aalto Harjavallan voimalaitokselta kertoo, että menetelmä on toiminut luotettavasti. Mittaustulokset ovat olleet tarkkoja eikä öljyn höyrystyminen säiliössä ole vaikuttanut millään tavalla. Aalto pitää mittausmenetelmää hyvänä ja kohteeseen sopivana. Pinnanmittaus on liitetty voimalaitoksen omaan valvontajärjestelmään. Menetelmä ei ole tuonut muutostarpeita myöskään valvomon osalta.