Tampereen Infra

Lumenvastaanottopaikkojen automatisoitu valvonta
LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmällä

Tampereen kaupungin hankeinsinööri Matti Pokkinen, Tampereen Infra Oy:n rakennuttajainsinööri Juha Junno ja Bimu Oy:n työpäällikkö Markus Olmala ovat todenneet LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmän hyödylliseksi.

Runsaslumiset talvet pitävät Tampereen Aarikkalan lumenvastaanottopaikan kiireisenä – esimerkiksi helmikuussa 2022 alueelle tuotiin lunta noin 300 kuormaa päivässä. LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmän ansiosta lumimassat kulkevat kohteeseen tehokkaasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Kun tieto kulkee, lumikuormat liikkuvat

Aarikkala on Ruskonperän ja Kolmenkulman ohella yksi Tampereen kolmesta lumenvastaanottopaikasta. ”Aarikkalan Alpeille” kuormataan lunta pääasiassa keskustasta, noin viiden kilometrin säteeltä. Tampereella maan- ja lumenvastaanottopaikkoja ylläpitää Tampereen Infran kiertotalouspalvelut, ja niiden hallinnoimisesta vastaa Tampereen Kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue. Lumen vastaanottamisessa Aarikkalassa aliurakoitsijana toimii ympäristöpalveluihin erikoistunut perheyritys Bimu Oy.

Lumenvastaanottopaikkojen logistiikan ja prosessien sujuvuuden kannalta on tärkeää se, että tiedonkulku on luotettavaa, automatisoitua ja reaaliaikaista. Tähän haasteeseen vastaa kokonaispalveluna LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmä, jonka osalta Labkotec Oy on ollut Tampereen kaupungin kumppani vuodesta 2005.

Asiakashyödyt

Automatisoitu prosessi auttaa optimoimaan resurssit: vuosittaiset säästöt Tampereen kaupungille yli 100 000 euroa jo pelkästään henkilöstökuluissa.

Läpinäkyvä logistiikka: jatkuva seuranta tehostaa laskutusta sekä suojaa kalustoa ja ympäristöä.

Kokonaispalvelua läheiseltä toimittajalta: kohteeseen suunniteltu kokonaisuus kattaa laitteiston, LabkoNet-pilvipalvelun, asennuksen, koulutuksen ja ylläpidon.

Kokonaispalvelua yhdeltä toimittajalta

Tampereen lumenvastaanottopaikoilla on automatisoidut puomit, jotka toimivat ajoneuvojen ikkunoihin kiinnitetyillä ja etäluettavilla RFID-tunnistinkorteilla.  Ajoneuvokohtaiset tiedot tallennetaan tiedonkeruulaitteistoon, ja mikäli kohde tunnistetaan luvalliseksi, puomi avautuu. LabkoNet-järjestelmään tallennetaan kaikki käynnit ja ajankohdat sekä tiedot ajoneuvon kapasiteetista ja puretusta materiaalista valokuvineen. Tiedot tallennetaan myös silloin, kun alueelle pyritään luvattomasti. Ajoneuvokohtaiset tiedot yhdistetään taustajärjestelmissä sen omistavaan yritykseen. Kulunvalvontaan liittyvät raportit ovat aina ajan tasalla, nähtävissä niin tietokoneelta kuin mobiililaitteilta sekä tulostettavissa napin painalluksella. Palvelun kokonaistoimittajana Labkotec vastaa laitteistojen ja pilvipalvelun toimituksesta, asennuksesta, koulutuksesta ja ylläpidosta.

Jaettu tieto on yhteinen etu

LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa miehittämättömien lumenvastaanottopaikkojen automatisoidun valvonnan. Laskutustiedot saadaan kerättyä kopioimalla tiedot suoraan kulunvalvontaraporteista. Näin ollen tarpeeton manuaalinen työ ja inhimilliset virheet jäävät pois. Palvelusta hyötyvät kaikki osapuolet, myös veronmaksajat ja ympäristö. Lisäksi järjestelmä voidaan siirtää kohteesta toiseen.

– Yhteistyö Labkotecin kanssa on luotettavaa, apu löytyy läheltä ja palvelu tukee tilaaja-toimittajamalliamme kaikilta osin. Kustannustehokkuus näkyy erityisesti laskutuksessa sekä henkilöstöresursseissa, jotka voidaan nyt kohdistaa toisaalle. Automaation ansiosta säästämme vuosittain yli 100 000 euroa jo pelkästään henkilöstökuluissa, kertoo Tampereen kaupungin hankeinsinööri Matti Pokkinen.

– Järjestelmän ansiosta tiedämme aina, paljonko lumikuormia on tuotu lumenvastaanottokeskuksiin, eikä tietoja ei tarvitse kirjata käsin. LabkoNet tekee logistiikasta läpinäkyvää ja luotettavaa, lumentuonnista sujuvaa sekä auttaa pitämään asiattomat loitolla. Voimme olla varmoja siitä, ettei alueelle tuoda esimerkiksi jätettä, jatkaa Tampereen Infra Oy:n rakennuttajainsinööri Juha Junno.

Läpinäkyvyydestä hyötyy myös aliurakoitsija.

– Ajantasainen tilannekuva auttaa meitä varaamaan miehistöresurssit oikein, ja valvonta suojaa paikalla olevaa kalustoa. Toimintamme tehostuu siksikin, ettei kuljettajien tarvitse pysähtyä tekemään manuaalisia kirjauksia, eikä laskutuksen niitä käsitellä. LabkoNet-järjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen, ja kuljetustiedot ovat aina käden ulottuvilla, lisää Bimu Oy:n työpäällikkö Markus Olmala.

”Automaation ansiosta säästämme vuosittain yli 100 000 euroa jo pelkästään henkilöstökuluissa.”

Matti Pokkinen, Tampereen kaupunki
”Aarikkalan Alpeilla” koneet nousevat korkeuksiin ja muokkaustyö on jatkuvaa.