Turun Vesihuolto

Turun Vesihuollossa virtaa data

LabkoNetin avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot eri tietojärjestelmiin. Turun Vesihuollon Tommi Santanen ja Niko Lindström kunnossapito-osaston infotaululla.

Turun Vesihuolto Oy:n strategian ytimessä on tiedolla johtaminen, jolla tarkoitetaan systemaattista datan analysointia ja hyödyntämistä niin päätöksenteossa kuin ennakoivassa toiminnassa. Merkittävä askel tällä matkalla on LabkoNet Infra -etävalvontajärjestelmään siirtyminen sekä luotettavan mittaustiedon saaminen tärkeimmästä tietolähteestä, vesijohtoverkostosta.

Turun Vesihuollon toimintaan kuuluvat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistamolle. Yhtiö huolehtii kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkoston kunnossapidosta, sopimuksista, laskutuksesta, neuvonnasta sekä muista vesihuoltopalveluista. Toimintaympäristö tuottaa paljon dataa, jonka parempi hyödyntäminen onkin asetettu uudistetun strategian päätavoitteeksi.

– Digitaalisen strategian jalkauttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja selkeää tulevaisuuden visiota, mutta sillä voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoiminta- ja asiakashyötyjä. Tässä työssä Labkotec on osoittautunut osaavaksi kumppaniksi, kertoo Turun Vesihuollon kehitysinsinööri Niko Lindström.

Asiakashyödyt

Tehokas datastrategian jalkautus: luotettava, turvallinen ja skaalautuva datalähde.

Säästöä ajassa ja rahassa: tehokkaat rutiinit, tyytyväisemmät asiakkaat ja henkilöstö.

Kokonaispalvelua läheiseltä toimittajalta: sis. laitteistot, asennus, LabkoNet-pilvipalvelu, koulutus ja ylläpito.

Kentältä strategian ytimeen

Turun kaupungin vesijohtoverkostossa on lukuisia laitekaivoja, joiden avulla seurataan kulutusta sekä paikallistetaan häiriöitä. Kun erään LabkoNetiin liitetyn laitekaivon mittaukset näyttivät vääriä lukemia, tutkimme tilanteen ja suoritimme mittarihuollon. Samalla myös muut mittauspisteet päätettiin tarkistaa. Tarkistusten ja huoltojen myötä uusimme osan vanhoista virtausmittareista sekä asensimme mittalaitteita paineenkorotusasemille ja jätevesikaivojen vuotojen valvontaan.

Oivalsimme, kuinka Turun Vesihuolto voisi hyödyntää NivuSonic CO100S -virtausmittareiden ja Labcom 200 -tiedonsiirtolaitteiden tuottamaa dataa yhdessä LabkoNet Infra-etävalvontajärjestelmän kanssa entistä paremmin. Tietyissä kohteissa, vesijohtoverkoston rakenteesta johtuen, paine-erot vaihtelevat molempiin suuntiin. Täten myös virtaamaa olisi kyettävä mittaamaan kaksisuuntaisesti. Tämä onnistuu, kun virtaama mitataan tilavuuspulssina. Suoritettuamme onnistuneen testauksen, teimme LabkoNet-palveluun tarvittavat muutokset sekä jalkauduimme kentälle tekemään kyseisten mittareiden välikytkennät ja ohjelmoinnit. Koska virtausmittarit on mahdollista asentaa putkien päälle, niiden asentaminen ei vaatinut putkiston katkaisua tai virtauksen pysäyttämistä.

– Labkotecin asiantuntijat eivät tee ainoastaan sitä, mikä on sovittu, vaan osaavat tunnistaa kehityskohteet sekä ehdottaa toimivia ratkaisuja. Heidän tuotteensa ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä, toteaa Turun Vesihuollon työnjohtaja Tommi Santanen.

Mittaustietoa, joka auttaa onnistumaan

LabkoNet Infran avulla Turun Vesihuollolla nähdään kohteiden tilatiedot, hälytykset ja historiatiedot selaimella kaikilla laitteilla. Selkeät suomenkieliset hälytysviestit välitetään päivystäjille tekstiviestinä ja/tai sähköpostilla. Nopeasti havaitut poikkeamat merkitsevät paitsi säästöjä ajassa ja rahassa, myös tyytyväisempiä käyttäjiä. Huollon puolella päästään vikojen korjaamisesta ennakoivaan kunnossapitoon ja parempiin tarkistusrutiineihin. Kun mittaustiedot ovat oikeellisia, sitä on myös laskutus. Lisäksi palvelu helpottaa viranomaisraportointia datan jalostuksen ja raporttityökalujen avulla.

LabkoNet vakuutti Turun Vesihuollon myös strategisista syistä.

– Mitä enemmän kykenemme yhdistämään eri tietolähteitä, sitä paremmin pääsemme hyödyntämään dataa. LabkoNetin avoimet rajapinnat antavat valinnan vapautta, eivätkä sido meitä yhteen toimittajaan. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa, Niko sanoo.

Lisätietoja antaa:

Lauri Ciani
Projektipäällikkö
050 562 8303
lauri.ciani@labkotec.fi

Labkotecin asiantuntijat osaavat tunnistaa kehityskohteet sekä ehdottaa toimivia ratkaisuja. Tuotteet ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä.

Tommi Santanen, Turun Vesihuolto Oy