Bensiiniuutiset 1/2023 – Öljynerottimien jatkuva valvonta pakolliseksi


Vuoden 2020 asetus jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista edellyttää öljynerottimien jatkuvaa valvontaa. Siirtymäaika päättyy kesällä, ja kaikkien polttonesteiden myyjien on hoidettava asia kuntoon elokuun alkuun mennessä jokaisella jakeluasemalla. Lähes kaikille SEO:n itse operoimille automaattiasemille on jo asennettu Labkotecin automaattinen öljynerottimien etävalvonta.

Labkotecin myyntijohtaja Kari Kananen ja SEO:lla turvallisuudesta vastaava aluepäällikkö Tuomas Puronen kertoivat SEO:n operoimien automaattiasemien öljynerottimien etävalvonnan järjestämisestä.
Labkotecin myyntijohtaja Kari Kananen ja SEO:lla turvallisuudesta vastaava aluepäällikkö Tuomas Puronen
kertoivat SEO:n operoimien automaattiasemien öljynerottimien etävalvonnan järjestämisestä.

Toukokuussa 2020 valtioneuvosto antoi asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/220). Asetuksen 7 § Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen kuuluu seuraavasti:

”Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen, ei kuitenkaan yksinomaan moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttöön tarkoitetun jakeluaseman jakelualue. Pesuhallin ja huoltohallin lattiakaivot on viemäröitävä omaan öljynerottimeen. Käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti.

Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Jos öljynerottimesta poistuvia vesiä ei johdeta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän jälkeen ne voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy vesihuoltolaitoksen viemäriin tai muuhun jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.”

Asetuksen 7 §:n 3 momenttia sovelletaan tässä momentissa tarkoitettuihin jakeluasemiin viimeistään päivästä elokuuta 2023.

Ympäristötarkastajat muistuttelevat

Kuntien ympäristötarkastajat suorittavat tarkastuksia jakeluasemilla 2–3 vuoden välein. Myös Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) lähti selvittämään vaihtoehtoja öljynerottimien automaattisen ja ympärivuorokautisen etävalvonnan toteuttamiseksi, kun asetus tuli voimaan. SEO:lla on kiinnitetty viime vuosina erityisen paljon huomiota turvallisuuteen ja vastuullisuuteen, ja tehty vastuullisuusohjelma. Siinä turvallisuuspäälliköksi nimettiin aluepäällikkö Tuomas Puronen, jonka tehtäviin tämäkin asia kuuluu.

– Nämä ovat niitä asioita, joiden pitää olla kunnossa. Kyllä tämä meilläkin lähti viranomaisista, joilta alkoi tarkastusten yhteydessä tulla vaatimuksia 24/7-valvonnasta öljynerottimissa. Labkotec teki tarjouksen, jonka totesimme hyväksi. Automaattiasemillamme on käytössä Wavinin öljynerottimia varustettuina Labkotecin hälyttimillä, joten oli luontevaa tilata myös LabkoNet-etävalvonta Labkotecilta, Puronen kertoo.

Wavin-yhteys selittyy historialla. Ensi vuonna kuusikymppisiään juhliva yritys Labko perustettiin Kangasalla vuonna 1964 ja se valmisti sekä erotinkaivoja että 1980-luvun alkupuolelta lähtien myös hälyttimiä niihin. Vuonna 2003 siitä tuli yrityskaupan myötä Wavin Labko. Kun Wavin myi vuonna 2007 osan liiketoiminnasta ruotsalaiselle Indutrade Groupille, syntyi Pirkkalaan muuttanut Labkotec Oy. Erottimien valmistus jäi Wavinille ja Labkotecin tuotteita ovat sähköiset pinnankorkeus ja hälytinlaitteet sekä pilvipalvelu LabkoNet etävalvontaan. Erotinhälyttimien lisäksi Labkotec toimittaa erilaisia pinnankorkeuden mittauslaitteita ja pintakytkimiä, jääntunnistimia ja jäävaroitusvaloja tuulipuistoihin ja ajoneuvotunnistintekniikkaa esimerkiksi lumenkaatopaikoille. Yli kuusikymmentä prosenttia tuotteista menee vientiin, pääasiassa Eurooppaan, Englantiin ja Australiaan. Yrityksellä on myös oma asennus- ja huolto-osasto. Yritys työllistää viitisenkymmentä henkilöä.

– Kun myytiin erotin, meni hälytin mukana, ja se on edelleen näin. Kun Wavin myi Labkotecin, entisestä emoyhtiöstä tuli meille merkittävä asiakas. Huoltoasemapuolella meille on vakiintunut iso markkinaosuus, kertoo Labkotecin myyntijohtaja Kari Kananen.

– Kotimaassa tuotevalikoima on laidasta laitaan, joten meillä on kattava asiakasrepertuaari öljy-yhtiöistä kiinteistöhuoltoyrityksiin ja leipomoista sementtisiiloihin. Liikenneasemilla on ollut ja on edelleen erotinhälytintuoteryhmässä merkittävä rooli, myös miehittämättömillä asemilla. Niille toimitamme erotinkaivojen valvontaa ja säiliöiden pinnanmittauksia sekä kaksoisvaippasäiliöiden välitilan huoltohälyttimiä ja ylitäytönestimiä. Asiakkaina on sekä ketjuja että yksittäisiä kauppiaita. Pinnanmittausjärjestelmät ovat suhteellisen kunnossa kaikilla, erotinlaitehuoltoa tehdään, ja kun säiliöitä vaihdetaan, niihin asennetaan uusia mittauslaitteita. Meidän tuotteitamme menee jakeluasemille paljon huoltoliikkeiden kautta riippumatta siitä, mikä on lipun väri, Kananen jatkaa.

Hälytys näkyy ruudulla ja kännykässä

Tällä hetkellä SEO operoi noin kuuttakymmentä kylmäasemaa eri puolilla Suomea. Niille kaikille on Asennusliike Lahtinen käynyt vuoden 2022 aikana asentamassa etähälyttimet öljynerottimiin.

SEO:n toimistolla ketjun omien asemien hallinnoinnista vastaava Tuula Kanninen näkee LabkoNet -järjestelmän kautta keskitetysti kaikki kylmäasemat listattuina. Jos jokin öljynerotin hälyttää, Kanninen saa viestin tietokoneelleen ja tekstarin matkapuhelimeensa.

– Jokaisessa kohteessa on tiedonsiirtoyksikkö, joka ilmoittaa aika ajoin, että kaikki on kunnossa. Jos ilmoitusta ei tule, mennään katsomaan, sanoo Kananen.

– Kun kylmäasemalla on ollut tarkastus, olemme kokeilleet etähälyttimien toimintaa nostamalla erottimen anturia ja soittamalla Tuulalle. Hälytysjärjestelmä on pelannut hyvin ja sitä on helppo testata, Puronen kertoo.

– Jos öljyä on liikaa, siitä tulee hälytys ja Tuulalle tekstari kännykkään. Sen perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet eli tilataan tyhjennysauto, Puronen kuvailee.

– Anturin korkeus on asetettu niin, että kun öljytilasta kahdeksankymmentä prosenttia on täynnä, tulee hälytys, joka on päällä, kunnes joku käy kuorimassa öljyn pois ja laittaa korvausveden tilalle. Järjestelmä hälyttää myös silloin, jos tulee vuoto ja anturi jää ilmaan, ja silloin on syytä mennä katsomaan, Kananen täsmentää.

Puronen toteaa, että käyttökokemukset öljynerottimien etävalvontajärjestelmästä ovat hyvät. Se on ajanut asiansa niin kuin pitääkin ja täyttää viranomaismääräykset.

– Järjestelmä on yksinkertainen ja toimiva, ei mitään sen monimutkaisempaa tarvitakaan, Puronen sanoo.

Huomiota turvallisuuteen

Erotinvalvonta liittyy ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen. Tuomas Puronen painottaa, että SEO panostaa vastuullisuuteen. Purosen tehtävänä on katsoa turvallisuuteen liittyvien asioiden perään SEO-asemilla ja tarvittaessa huomauttaa puutteista.

– Turvallisuus lähtee jo siitä, että mittarikentällä liikkuessa henkilöstöllä on turvaliivit päällä ja turvakengät jalassa. Jatkuvasti on sellaisia tilanteita, että ihmiset eivät jostakin syystä katso yhtään, kun ajavat mittarikentälle, siksi siellä on oltava vähintään huomioliivi päällä, Puronen kertoo esimerkin.

SEO-asemilla toteutettiin vuonna 2022 siisteys- ja turvallisuuskampanja. Sen päätyttyä palkittiin kolme kauppiasta, jotka ovat joko parantaneet tai pitäneet hyvällä tasolla näitä asioita tai keksineet jotakin innovatiivista. Palkinnon saivat SEO Hamarin kauppias Tomi Vilenius, SEO Koskenkorvan kauppiaat Marianne Koivunen ja Susanne Mäki-Antila sekä SEO Vihannin kauppias Jukka Kotila.

– Et halua tankata, jos pistooli on ihan dieselissä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka eivät lähtökohtaisesti maksa mitään, ja jotka ovat helposti hoidettavissa. Vähän puhdistusainetta ja putsaat mittarin ja pistoolin. Asemanhoitajien kanssa siisteyttä on pidetty esillä, ja sen laiminlyönti on irtisanomisperuste. Kampanja on tuottanut tulosta ja muutosta on tapahtunut. Kiinnitämme edelleen asiaan huomiota ja teemme pistokokeita asemilla, Puronen sanoo.

SEO-kauppiaiden omilla asemilla vastuu turvallisuudesta on kauppiaalla. SEO:lla on kauppiaille ekstranet ja siellä kenttäosio, jossa Tuomas Puronen ja kenttäpäällikkö Juha Tikka tiedottavat myös turvallisuuteen liittyvistä asioista.

– Asemien kokonaismäärä on yli 230 ja kauppiaita meillä on noin 140. SEO-kauppiaille on hyvissä ajoin laitettu tietoa ekstranetissä ja lähetetty sähköpostia siitä, että myös kauppiaiden on hoidettava kaikkiin öljynerottimiin automaattinen valvonta ja etävalvonta kuntoon. Elokuu tulee yllättävän pian, Puronen muistuttaa.

– Samaan LabkoNet-järjestelmään saa liitettyä tarvittaessa myös muita antureita, esimerkiksi ylärajan hälytysanturin tai hiekanerottimen anturin. Ylärajaa on syytä valvoa paikoissa, joihin kertyy paljon sadevesiä, koska silloin on vaarana, että erotin menee tukkoon ja öljyiset vedet tulvivat pihamaalle. Jokaisessa järjestelmässä on myös ensin hiekanerotin, ja jos hiekkaa tulee paljon, se pienentää erottimen kapasiteettia, eikä se ole enää mitoituksen mukainen. Kaikki Labkotecin erottimet ovat myös ATEX-hyväksyttyjä ja räjähdysturvasertifikaatit löytyvät, lisää Kananen.

Jatkuvasti miehitetyillä huoltoasemilla öljynerotuskaivojen valvonta voi olla paikallista eli kytkettynä pintamittauslaitteisiin. Asemilla on myös pidettävä tarkkaa kirjanpitoa erottimien tarkastuksista ja tyhjennyksistä ja muista toimenpiteistä, myös polttoaineen luovutuksista ja täydennyksistä.

Joka tapauksessa vaatimus öljynerottimien varustamisesta öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti, koskee kaikkia, ja asian on oltava kunnossa sekä miehitetyillä että miehittämättömillä jakeluasemilla elokuun alkuun mennessä.

Bensiiniuutiset 1/2023 – Öljynerottimien jatkuva valvonta pakolliseksi