Delete Oy: Mittaustieto avaa kierrätysprosessin pullonkaulat


Deleten Juvanmalmin jätteenkierrätysasemalla öljyä sisältävät nestemäiset jätteet jalostuvat kierrätyspolttoaineeksi varmalla rutiinilla. LabkoNet-etävalvontajärjestelmään liitetyt virtaus-, pH- ja pinnanmittausratkaisut tekevät prosessista turvallisen ja kustannustehokkaan.

” LabkoNetin avulla tiedämme aina missä mennään, ennakoimme paremmin sekä vältymme manuaaliselta työltä. Tekniikka on toiminut moitteettomasti, palvelu pelaa ja suomenkielinen sovellus on helppo käyttää.”

Jari Kolehmainen, Delete Oy

Kohteeseen soveltuvat mittausratkaisut

Tutustuimme Juvanmalmin prosessiin, teimme suunnitelman ja aloitimme asennukset NivuFlow 750 -virtausmittarista. Seuraavaksi asensimme erotinsäiliöiden pinnankorkeutta mittaavan EchoTREK 2-ultraäänimittalaitteen sekä poistoveden pH-arvoa seuraavan AquaPro-analysaattorin. Lopuksi yhdistimme laitteistot LabkoNet-etävalvontajärjestelmään sekä hoidimme käyttöönotot ja henkilöstön koulutuksen.

Ajantasainen ja luotettava mittaustieto on nyt tarvitsijoidensa saatavilla missä ja milloin tahansa. Lue lisää