Kiitos osallistumisesta LabkoNet-käyttäjätutkimukseen!


Helmikuun 2022 aikana toteutetun LabkoNet-käyttäjätutkimuksen palaute oli pääosin erittäin positiivista. Kyselyssä ilmeni, että LabkoNet-palvelun keskeisimpiä hyötyjä käyttäjille ovat:

  • Kohteiden reaaliaikainen valvonta
  • Tärkeä ajantasainen mittaustieto on saatavilla helposti ja selkeän yksinkertaisessa muodossa
  • Nopea tiedonkulku valvottavien kohteiden häiriö- ja vikatilanteissa

Käsittelemme LabkoNet-käyttäjätutkimuksen vastaukset luottamuksellisesti ja olemme vastaajiin tarvittaessa yhteydessä jatkotoimenpiteitä varten.

Lämmin kiitos osallistumisesta!