LabkoNet® vesilaitoksen toimintaa tehostamassa


Humppilan Vesihuolto Oy:n kolmen vedenottamon ja venttiilikaivon liittäminen LabkoNet®-etävalvontajärjestelmään maksoi itsensä takaisin jo ylläpitokustannuksissa. Järjestelmän kehitykseen osallistuneella vesilaitoksella ollaan tyytyväisiä myös merkittävästi parantuneeseen turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen. Lue lisää