TransControl ohjaa ja valvoo Vaasan kaupungin liikennettä monipuolisissa kohteissa


Vaasasta löytyy jo 10 TransControl -järjestelmän avulla hallinnoitua kohdetta – maan– ja lumenvastaanottopaikoilta, Teatteriparkista, Matkakeskukselta ja bussipuomeilta. Lisäksi kaupungin LabkoNet-järjestelmään on liitetty neljä vedenpumppaamoa. Vuodesta 2013 jatkuneen yhteistyön perustana on paitsi laatu, myös läheinen yhteistyö ja luottamus.

” Voimme luottaa siihen, että Labkotec suunnittelee ja toimittaa kuhunkin kohteeseen toimivimman ratkaisun. Lisäksi LabkoNet on niin helppokäyttöinen ja selkeä, että sitä haluaa oikeasti käyttää. ”

Aripekka Pietiläinen, Vaasan kaupunki
Vaasan kaupunki  Aripekka Pietiläinen
Aripekka Pietiläinen arvostaa Labkotecin laatua ja aktiivista palvelua.

Vaasan kehittyvässä kaupunkiympäristössä tarvitaan sujuvaa kulunvalvontaa ja liikenteenohjausta. Vuonna 2013 nämä ratkaisut päätettiin sähköistää. Maan- ja lumenvastaanottopaikkojen liikenteeseen liittyvien paperilappujen täyttäminen ja käsittely oli kaikille osapuolille työlästä ja epävarmaa, ja tietyissä kohteissa tarvittiin automatisoitua liikenteenohjausta. Käytännön kokeilujen jälkeen kaupungilla käännyttiin Labkotecin puoleen.

Yhteistyö aloitettiin asentamalla TransControl-ajoneuvontunnistusjärjestelmät kolmeen maan- ja yhteen lumenvastaanottopaikkaan. Seuraavaksi kokonaisuuteen lisättiin tiedonsiirto puomeineen, ja hyväksi todettua ratkaisua laajennettiin vuosi vuodelta. Tätä nykyä maan- ja lumenvastaanottopaikoilta löytyy käynnit rekisteröivät laitteistot ja kuormista saadaan listaus laskutusta varten. Matkakeskuksen joukkoliikennepuomeilla estetään muu kuin bussi- ja kunnossapitoliikenne, mikä turvaa kevyen liikenteen kulkua sekä varmistaa väylien tarkoituksenmukaisen käytön. Teatteriparkilla nosto-ovet päästävät luvalliset lähelle ja pitävät luvattomat loitolla.

Asiakashyödyt

Säästöä ajassa ja rahassa: automaatio auttaa optimoimaan kulunvalvonnan resurssit. 

Läpinäkyvää logistiikkaa: seuranta tehostaa laskutusta sekä suojaa kalustoa ja ympäristöä.

Kokonaispalvelua läheiseltä toimittajalta: apu ja oikea näkemys löytyvät läheltä. 

Kestävyys edellä

Vaasan kaupungin maan- ja lumenvastaanottoasemilla käytössä on imukupilla tuulilasiin kiinnitettävä napillinen tunnistin, ja bussipuomeissa ajoneuvon ikkunaan kiinnitettävä perustunnistin. Ajoneuvokohtaiset tiedot tallentuvat tiedonkeruulaitteistoon, ja mikäli kohde tunnistetaan luvalliseksi, puomi avautuu. LabkoNet-järjestelmään tallennetaan kaikki käynnit ja ajankohdat – silloinkin, kun alueelle pyritään luvattomasti. Vastaanottopaikoilla ajoneuvokohtaiset tiedot yhdistetään taustajärjestelmissä kyseiseen yritykseen.

Kulunvalvontaan liittyvät raportit ovat aina ajan tasalla, nähtävissä kaikilla laitteilla ja tulostettavissa napin painalluksella. Etäaukaisun ansiosta puomeja ei tarvitse mennä avaamaan paikan päälle, mikä säästää aikaa häiriötilanteissa sekä silloin, kun paikalle saavutaan muulla kuin järjestelmään rekisteröidyllä ajoneuvolla. Yhtä vaivatonta on kulkulupien lisäys ja poisto. Laitteistot ovat myös helposti siirrettävissä kohteesta toiseen. Tulevaisuudessa kaupungilla halutaan valvoa myös maan- ja lumenvastaanottoasemille saapuvien kuormien sisältöä, mikä varmistaa asianmukaiset kuljetukset sekä edesauttaa kiertotalouden logistiikan suunnittelua.

– Labkotecin laitteistot toimivat vuosi vuodelta moitteettomasti. Toki ukkonen rikkoo ajoittain ilmaisinkortteja, mutta sille ei voi mitään. Siinäkin tapauksessa olemme saaneet nopeasti uuden tilalle. Läheisen valmistajan tuki on tärkeää myös kriisitilanteita ajatellen, kertoo sähköinsinööri Aripekka Pietiläinen Vaasan kaupungilta.

Liikuttavaa yhteistyötä

TransControlin avulla saavutetut hyödyt ovat monet. Joustava liikenne ja automaatio merkitsee säästöä ajassa ja rahassa. Kun manuaalinen työ, turhat ajot ja inhimilliset virheet jäävät pois, hyötyvät kaikki osapuolet, myös veronmaksajat ja ympäristö. Ajantasainen tilannekuva auttaa resursoimaan oikein, ja valvonta suojaa paikalla olevaa kalustoa. Samalla kohteista tulee liikkujille turvallisempia. Vaasan kaupungille kumppanuus merkitsee myös helppoutta – kokonaistoimittajana Labkotec vastaa laitteistojen ja pilvipalvelun toimituksesta, asennuksista, koulutuksesta ja vuosihuollosta.

– Voimme luottaa siihen, että Labkotec suunnittelee ja toimittaa kuhunkin kohteeseen toimivimman ratkaisun. Lisäksi LabkoNet on niin helppokäyttöinen ja selkeä, että sitä haluaa oikeasti käyttää, Aripekka toteaa.