Tuulivoima 2/2021 – Labkotecin jääntunnistusjärjestelmät


Jäätävissä olosuhteissa tuulivoimaloiden lapoihin kertyvä jää rasittaa komponentteja, vähentää tuotantoa ja voi pahimmillaan olla myös turvallisuusriski voimalan läheisyydessä liikkuville. Pirkanmaalla toimiva Labkotec Oy on tarjonnut vastauksen tähän haasteeseen toimittamalla kehittämäänsä jääntunnistusjärjestelmää ympäri maailmaa jo lähes neljännesvuosisadan ajan.

Tuulivoimaloista puhuttaessa jäätämisellä tarkoitetaan voimalan lapoihin talvisissa olosuhteissa kertyvää jäätä. Jääkertymää syntyy, kun ilmassa oleva vesi kohtaa kylmän ilman ja tarttuu tuulivoimalan lavan pintaan. Tuulivoima-alueita suunniteltaessa tuulivoimaloihin kertyvän jään määrä ja sen vaikutukset on syytä arvioida jo ennen kaavoituksen ja varsinaisen projektikehityksen aloittamista. Jäätämisen ennakointi paitsi säästää kallista laitteistoa, on myös turvallisuuskysymys. Lisäksi tuotantotappioita aiheutuu jo paljon ennen kuin jäätä on kertynyt lapaan tarpeeksi aiheuttaakseen turvallisuusriskin. Labkotecin jääntunnistusjärjestelmän etu on siinä, että se tunnistaa jo muutamien millien jäänkertymän.

Vaikka Labkotec tarjoaa tuulivoimaloihin asennettavan jääntunnistusjärjestelmän lisäksi myös monia muita mittaamiseen liittyviä tuotteita ja palveluja, on jääntunnistuksen rooli erityinen: yritys on sillä saralla paitsi pioneeri, myös markkinajohtaja.

Lue koko artikkeli täältä