Virtausmittausta kulman takana


Vaasan Veden Påttin puhdistamolla puhdistetaan paitsi kaupungin jätevedet, myös osa naapurikuntien jätevesistä. Labkotecin NivuFlow 750 -virtausmittarin avulla palautuslietteen kierrosta saadaan luotettavat lukemat kaikissa olosuhteissa.

”Labkotecin palvelu on toimivaa, jälkimarkkinointi aktiivista ja mittausratkaisu on toiminut ongelmitta. Arvostamme erityisesti sitä, että laitteiston valmistajan apu löytyy läheltä.”

Milla Vesala, käyttöpäällikkö
Vaasan Vesi Labkotec
Vaasan Veden käyttöpäällikkö Milla Vesala ja instrumenttiteknikko Timo Auranen saivat Labkotecilta haastavassa kohteessa toimivan mittausratkaisun.

Påttin puhdistamo sijaitsee Vaasan Palosaarella, aivan meren rannalla. Koska laitoksen puhdistusprosessi on biologinen, on se myös herkkä muuttuville ympäristötekijöille, kuten sade- ja sulamisvesille. Jäteveden biologinen käsittely tapahtuu ilmastusaltaissa. Ilmastuksessa hajonneista orgaanisista aineista muodostuneet yhdisteet, bakteerimassa ja fosfaatit muodostavat lietettä, joka erottuu puhdistetusta vedestä selkeytysaltaissa. Altaiden pohjalle laskeutunut liete pumpataan takaisin sekoitusaltaaseen, jossa se sekoittuu laitokselle saapuvaan jäteveteen. Sykli kestää noin viikon, ja jotta prosessi toimisi, on palautuslietteen määrän oltava 90 prosenttia tulovirtauksesta. 

– Palautuslietteen virtauksen mittaaminen oli epäluotettavaa erityisesti kovilla sateilla sekä tulva- ja sulamisvesien aikaan. Tarvitsimme tilalle toimivamman ratkaisun, kertoo Vaasan Veden instrumenttiteknikko Timo Auranen