LabkoNet Level

Downloads

LabkoNet Level
quotation Begär en offert eller mer information
Med LabkoNet Level automatiserar du administreringen av lager och logistik.

Tack vare den effektiverade uppföljningen kan du optimera tankarnas fyllningsgrader och transporterna som det passar din verksamhet bäst.

LabkoNet Level kräver ingen egen mjukvara, bara Internetanslutning Servicen ingår även kontroll av mätobjekt samt larmen med e-mail, SMS-text. Datatransmissionen övervakas ständigt och systemet larmar vid linjeavbrott automatiskt. Med LabkoNet Level -systemet uppfyller Du också effektivt materialhanteringskraven på konsignationslager (VMI).

LabkoNet Levels största fördel ligger i effektivisering av logistiken. Transportplaneraren kan kontrollera sin kunds materialsituation när och var som helst.

Volymgräns-, larm- och nivådata når fram med e-mail eller SMS-text, så att överraskande processavbrott elimineras. Användningsområden: processindustrin, råvarulager, vattenverk

LabkoNet