Stora Enso Oyj

Labkotecin tarjoama, onnistuneella anturien sijoittelulla varustettu tekniikka toi ratkaisun raakaveden virtausmittaukseen

Raakaveden virtausmittaus Stora Enson Oulun sellu- ja paperitehtaalla on epätavallisen vaativa tehtävä, jonka luotettava ympärivuotinen suorittaminen on ollut ylläpitovastaavien tavoitteena vuosikymmenet. Vasta Labkotecin tarjoama, onnistuneella anturien sijoittelulla varustettu tekniikka toi ratkaisun.

Veden virtausten laskennallinen analysointi ja mittaaminen kuuluvat vaativimpiin fysikaalisiin tehtäviin etenkin silloin, kun virtaukseen kohdistuu häiriöitä. Niitä aiheutuu muun muassa virtausreitin mutkaisuudesta, riittävän pitkien suorien putki- tai kanaaliosien puuttumisesta sekä tuotantoprosesseissa esimerkiksi virtausreitin varrelle sijoitetuista venttiilitoiminnoista. 

Labkotec toimitti asiakkaan tilaaman virtausmittauksen viime vuonna yhdessä päätettyyn mittauskohtaan. Sopivan mittauskohdan löytäminen oli todella vaativa tehtävä; kanavaa ei saa kuivaksi, koska se on asennettu merenpinnan alapuolelle. 

Nyt mittaukset onnistuvat kokoaikaisesti, ja tulosten tarkkuus on jopa odotettua parempi. Lisävarmuutta tulosten oikeellisuuteen on antanut ulkopuolisen kalibroijan käyttö. Labkotecin vastuut ulottuvat tässäkin tapauksessa paljon pidemmälle kuin pelkästään tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. Yhtiö vastasi mittarien käyttöönotosta ja on sitoutunut kahden vuoden laitetakuuseen.