HSY Jätehuolto: Luotettavat mittaukset suojelevat Ämmässuon ympäristöä


Espoon Ämmässuon tavanomaisen jätteen kaatopaikan hulevesien laatua ja määrää valvotaan yhtä tarkasti niin keskikesän kuivuudessa kuin sadejaksoilla ja sulamisvesien aikaan. Labkotecin mittausratkaisu kestää myös kiintoainemäärien vaihtelut ja sen huolto onnistuu käden käänteessä.

”Olemme saaneet Labkotecilta hyvää palvelua ja kohteisiin sopivat ratkaisut. Mittalaitteet ovat toimineet luotettavasti ja niitä on helppo käyttää.”

Eetu Järvelä, HSY Jätehuolto

Labkotecin mittausratkaisu oli HSY:lle luonteva valinta Ämmässuolta saatujen aiempien hyvien kokemusten perusteella. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla mittalaitteet päätettiin sijoittaa konttiin, mikä oli sekä käyttötarkoitukseen että kallioiseen maaperään parhaiten soveltuva ratkaisu. Pienet virtaamat mitataan konttiin sijoitetun säiliön pinnankorkeudesta V-padolla ja suuremmat ultraääneen perustuvalla Nivus NFP-ristikorrelaatiomittauksella tuloputkessa. Veden puhtautta seurataan AquaPro-analyysilaitteella – kun sähkönjohtavuus ylittää asetetun raja-arvon, laite tekee hälytyksen ja venttiilien automatiikka ohjaa veden altaisiin säilytystä ja jatkotutkimuksia varten. Lue lisää