Tampereen Infra: Kun tieto kulkee, lumikuormat liikkuvat


Runsaslumiset talvet pitävät Tampereen Aarikkalan lumenvastaanottopaikan kiireisenä – esimerkiksi helmikuussa 2022 alueelle tuotiin lunta noin 300 kuormaa päivässä. LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmän ansiosta lumimassat kulkevat kohteeseen tehokkaasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.

”Yhteistyö Labkotecin kanssa on luotettavaa, apu löytyy läheltä ja palvelu tukee tilaaja-toimittajamalliamme kaikilta osin. Automaation ansiosta säästämme vuosittain yli 100 000 euroa jo pelkästään henkilöstökuluissa.”

Matti Pokkinen, Tampereen kaupunki

Jaettu tieto on yhteinen etu

LabkoNet TransControl -kulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa miehittämättömien lumenvastaanottopaikkojen automatisoidun valvonnan. Laskutustiedot saadaan kerättyä kopioimalla tiedot suoraan kulunvalvontaraporteista. Näin ollen tarpeeton manuaalinen työ ja inhimilliset virheet jäävät pois. Palvelusta hyötyvät kaikki osapuolet, myös veronmaksajat ja ympäristö. Lisäksi järjestelmä voidaan siirtää kohteesta toiseen. Lue lisää