Turun Vesihuollossa virtaa data


Turun Vesihuolto Oy:n strategian ytimessä on tiedolla johtaminen, jolla tarkoitetaan systemaattista datan analysointia ja hyödyntämistä niin päätöksenteossa kuin ennakoivassa toiminnassa. Merkittävä askel tällä matkalla on LabkoNet Infra -etävalvontajärjestelmään siirtyminen sekä luotettavan mittaustiedon saaminen tärkeimmästä tietolähteestä, vesijohtoverkostosta.

” Labkotecin asiantuntijat eivät tee ainoastaan sitä, mikä on sovittu, vaan osaavat tunnistaa kehityskohteet sekä ehdottaa toimivia ratkaisuja. Heidän tuotteensa ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä.”

Tommi Santanen, Turun Vesihuolto

Mittaustietoa, joka auttaa onnistumaan

Turun Vesihuollon toimintaan kuuluvat puhtaan veden toimitus sekä jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistamolle. Yhtiö huolehtii kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkoston kunnossapidosta, sopimuksista, laskutuksesta, neuvonnasta sekä muista vesihuoltopalveluista. 

LabkoNet Infran avulla Turun Vesihuollolla nähdään kohteiden tilatiedot, hälytykset ja historiatiedot selaimella kaikilla laitteilla. Selkeät suomenkieliset hälytysviestit välitetään päivystäjille tekstiviestinä ja/tai sähköpostilla. Nopeasti havaitut poikkeamat merkitsevät paitsi säästöjä ajassa ja rahassa, myös tyytyväisempiä käyttäjiä. Huollon puolella päästään vikojen korjaamisesta ennakoivaan kunnossapitoon ja parempiin tarkistusrutiineihin. Lue lisää