Teollisuusuutiset 5/2023 – Labkotecin öljyn- ja rasvanerotinhälytinten ominaisuudet laajenevat entisestään


Labkotec Oy on mittauksiin ja etävalvontaan erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Yritys kehittää, valmistaa ja tuo markkinoille ympäristöturvallisuuden varmistavia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita kuntien ja teollisuuden vaativiin kohteisiin, myös räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Valmistajana ja maahantuojana he asentavat, käyttöönottavat ja huoltavat kaikki toimittamansa mittalaitteet ja järjestelmät.

Labkotec on toiminut alalla jo 60 vuotta ja he ovat edelläkävijöitä monien uusien ratkaisujen kehittämisessä. Laajan tuotevalikoiman takana ovat tekniseen alaan erikoistunut tuotekehitys ja tuotanto sekä luotettavat ja kansainvälisesti arvostetut valmistajat. Labkotec Oy:llä on toimipisteet Pirkkalassa, Vantaalla ja Porissa. Yritys on osa kansainvälistä Indutrade-konsernia.

– Teollisuuden ja liikenteen jäteöljy sekä suurkeittiöiden ja ravintoloiden jäterasva on pidettävä poissa viemäreistä ja pohjavesistä. Öljyn- ja rasvanerottimien hälyttimet ovat tärkeä, lakisääteinen osa ympäristöturvallisuutta. Öljynerotinhälytin ilmaisee öljy- tai lietetilan tyhjennystarpeen ja padotuksesta johtuvan pinnan nousun erottimessa. Tyypillisiä erotinhälyttimen käyttökohteita ovat teollisuushallit, korjaamot, parkkihallit ja pysäköintialueet, huoltoasemat ja autojen pesupaikat, lentokentät, moottoritiet ja pohjavesialueiden liikenneväylät, kertoo Labkotecin tuotepäällikkö Tommi Pasonen ja jatkaa:

– Ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista ja EN 858-1 ja -2-standardien vaatimusten mukaisesti öljyn- ja rasvanerottimissa on oltava automaattinen varastotilan täyttymisen ilmaiseva hälytin, ja niiden toiminta pitää tarkistaa säännöllisesti. Lisäksi öljynerottimien CE-merkintä edellyttää hälyttimien käyttöä. Labkotecin öljynerotinhälyttimet ovat ATEX-, IECEx ja UKEX-sertifioituja ja soveltuvat siten käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Labkotecin öljyn- ja rasvanerotinhälyttimien avulla tiedät erottimen tyhjennystarpeen ajoissa etukäteen. Öljynerotinhälyttimiä käytetään muun muassa polttoaineen jakeluasemilla niin teillä kuin lentoasemilla.

Uusi idSET-34 on uudistettu versio perinteisestä idOil-20 hälyttimestä

Labkotecin idOil-öljynerotinhälytintuoteperhe täyttää kuusi vuotta ja saa uuden jäsenen, idSET-34.

– idSET-34 öljynerotinhälytin tarjoaa uusia ominaisuuksia, joista näkyvimpänä on se, että laitteessa on neljä relettä, yksi jokaiselle kolmelle anturille ja yksi vikahälytykselle.

Vastuullista osaamista ja kestävää kehitystä

Labkotec Oy on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen laadun, ympäristönsuojelun ja turvallisuuden osalta sekä harjoittamaan pitkäjänteisesti vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa.

– Tarjoamme vastuullisia hälytin- ja mittausratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme suojelemaan ympäristöä ja ihmisiä, vähentämään energian, veden ja materiaalien käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä. Työskentelemme suunnitelmallisesti jatkuvan kehittymisen sekä materiaalien ja resurssien tehokkaan käytön eteen minimoidaksemme päästöjen ja jätteen määrän.

Teollisuusuutiset 5/2023 | Labkotecin öljyn- ja rasvanerotinhälytinten ominaisuudet laajenevat entisestään