Omvandling av Labkotec AB till Labkotec Oy


Herr eller Fru,

Vi vill informera dig om att Labkotec AB kommer att slås samman med Labkotec Oy den 1 januari 2021. Således kommer allt ansvar och garantier att överföras från Labkotec AB till Labkotec Oy. Kontoret i Sverige förblir oförändrad.

Kund till Labkotec
Vänligen notera vår uppdaterade företagsinformation och bankkontonummer SE4695000099601815059595 (SEK) och FI3220741800007028 (andra valutor).

Leverantör till Labkotec
Vänligen notera vår uppdaterade företagsinformation som bifogas när du utfärdar fakturor till vårt företag.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta din kontaktperson inom Labkotec.
Vi ser fram emot att fortsätta vår affärsrelation med dig i framtiden.

Med vänliga hälsningar,
Labkotec Group