Kontinuerlig nivåmätning

Med Labkotec nivåmätning och -teknik håller du dig alltid informerad om lagernivåer och får omedelbart en varning vid eventuellt läckage. Våra nivåmätning och -teknologier används till exempel vid pumpstationer och inom tillverkning, energiindustri och vattenkraftverk.

Säkerhet för verksamheten och miljön

Data i realtid gör det möjligt att upptäcka läckage och överfyllning och agera ansvarsfullt. Att övervaka tanknivåer med tillförlitlig utrustning säkerställer kontinuerlig drift, och det är lätt att göra beställningar i tid.

Det förekommer mindre produktionsstörningar när man kan se silo- eller tankstatus i realtid. Det säkerställer att processen körs dygnet runt och att du omedelbart får ett larm om det uppstår ett läckage eller ett maskinfel.

Noggrann rapportering och spårning i realtid

Labkotec-mätsystemet gör det enkelt att rapportera noggrant till myndigheterna och undvika merkostnader.

I vattenkraftverk uppfyller noggrann övervakning av flödeshastigheter myndigheternas krav men det kan också underlätta fakturering och underhållsplanering. Du kan snabbt hitta läckor när du övervakar nätets flödeshastigheter i realtid.

Bärbara mätinstrument används vanligtvis för att övervaka nivå och flöde före och under ett konstruktionsprojekt.

Downloads

SET-1000 Kontrollenhet

SET-1000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för en givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakt i tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
SET-2000 Kontrollenhet

SET-2000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för två givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakti tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken.

Avainlippu
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

Kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

ATEX
Avainlippu
Echomax ultraljudgivare

Echomax ultraljudgivare

Ultraljudgivare lämpar sig utmärkt för höga temperaturer, starka kemikalier, dammande granulater och fina pulver.

ATEX
SITRANS LC500 givare

SITRANS LC500 givare

Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor.

LabkoNetATEX
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar.

ATEX
Avainlippu
SITRANS LC300 2-trådsradar

SITRANS LC300 2-trådsradar

2-trådsradar, kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet.

ATEX
LAG-14 ER

LAG-14 ER

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering.

ATEX