Kontinuerlig nivåmätning

Med Labkotec nivåmätning och -teknik håller du dig alltid informerad om lagernivåer och får omedelbart en varning vid eventuellt läckage. Våra nivåmätning och -teknologier används till exempel vid pumpstationer och inom tillverkning, energiindustri och vattenkraftverk.

Säkerhet för verksamheten och miljön

Data i realtid gör det möjligt att upptäcka läckage och överfyllning och agera ansvarsfullt. Att övervaka tanknivåer med tillförlitlig utrustning säkerställer kontinuerlig drift, och det är lätt att göra beställningar i tid.

Det förekommer mindre produktionsstörningar när man kan se silo- eller tankstatus i realtid. Det säkerställer att processen körs dygnet runt och att du omedelbart får ett larm om det uppstår ett läckage eller ett maskinfel.

Noggrann rapportering och spårning i realtid

Labkotec-mätsystemet gör det enkelt att rapportera noggrant till myndigheterna och undvika merkostnader.

I vattenkraftverk uppfyller noggrann övervakning av flödeshastigheter myndigheternas krav men det kan också underlätta fakturering och underhållsplanering. Du kan snabbt hitta läckor när du övervakar nätets flödeshastigheter i realtid.

Bärbara mätinstrument används vanligtvis för att övervaka nivå och flöde före och under ett konstruktionsprojekt.

Kompatibelt med LabkoNet® – ett flexibelt och lättanvänt fjärrövervakningssystem>

Downloads

POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

POP-22 EXI är en mångsidig nivåmätare och styranordning, som kan styra pumpar och ventiler samt ange larm. Till POP-22 EXI -enheten kan man koppla Labkos kapacitiva 3W-givare eller t.ex. tryck- eller ultraljudgivare som är 2-trådsmatade. Apparaten kan utan separat Ex-barriär…

ATEXLabkoNet
Avainlippu
Trident övervakningssystem

Trident övervakningssystem

Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar. Egenskaperna hos Trident gör den extremt väl lämpad för antingen kommersiella eller icke-kommersiella applikationer som bränslelagring som tex. bensinstationer, terminaler och raffinaderier. Trident är en mätmonitor…

LabkoNet
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken. Den pålitliga högnivåvakten sparar både tid och arbete. Systemet är driftssäkert och har testats i drift. Vår…

Avainlippu
LabkoMax och LabkoFlex magnetostriktiva nivågivare

LabkoMax och LabkoFlex magnetostriktiva nivågivare

I vår nya 7100-serie ingår LabkoMax och LabkoFlex dessa produkter ger god precision och låg felmarginal vid upprepade tester. Hemligheten går att finna i faktumet att båda nivågivarna är baserade på magnetostriktiva mätprinciper. De moderna 7100MR- och 7100V/ B-sensorerna ger…

ATEX
EasyTREK ultraljudsmätare

EasyTREK ultraljudsmätare

Easytrek är gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare. Instrumentet passar för nivåmätningar av både vätskor och fasta ämnen. Både 2-tråds- och fyrledarmodeller finns att få.…

ATEXLabkoNet
EchoTREK ultraljudsmätinstrument

EchoTREK ultraljudsmätinstrument

Ett kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater. Kan också fås som fyrledarversion. Som mätobjekt kan man välja nivåhöjd, -avstånd eller volymmätning. Lättprogrammerad. Kan också konfigureras på en PC med hjälp av Review-mjukvara. Mäter noggrannt också under…

ATEXLabkoNet
Echomax ultraljudgivare

Echomax ultraljudgivare

Echomax-ultraljudgivare lämpar sig utmärkt för höga temperaturer, starka kemikalier, dammande granulater och fina pulver.…

ATEX
MicroTREK linradar

MicroTREK linradar

MicroTREK är en radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen. Mätningen baserar sig på den kända TDR-tekniken (Time Domain Reflectometry). Mikropulserna utgår med ljusets hastighet via givarens ledning. När pulsen träffar ytan, återreflekteras den. Nivån är direkt proportionell mot uppmätt…

ATEXLabkoNet
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

SET/OELO2 kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.…

ATEX
Avainlippu
SITRANS LU -ultraljudsändare

SITRANS LU -ultraljudsändare

Ultraljudsändare för mätning av vätskor och granulater över stora mätområden. LU 01 – en mätpunkt LU 02 – två mätpunkter LU 10 – 10 mätpunkter…

ATEX
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Även för rent vatten (PAH).…

ATEX
Avainlippu
SITRANS LR 250 2-trådspulsradar

SITRANS LR 250 2-trådspulsradar

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedel och kemiska industrin. Även för vätskor som har låg dielektrisitätskonstant, skummande samt ångande ytor. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. Produkter på denna sida salufört endast i Finland.…

ATEX
SITRANS LR 460 4-trådsradar

SITRANS LR 460 4-trådsradar

4-trådsradar för fasta materialer, tex. cement, flygask, kol, mjöl, flis, plastgranulater, ytterst dammande applikationer. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner.…

ATEX
SITRANS LC 300 2-trådsradar

SITRANS LC 300 2-trådsradar

2-trådsradar, kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet, t.ex. inom livsmedels- och bryggeri industrin, i djurfoder, och massa som innehåller suspen-derade ämnen; idealisk för krävande processer som innehåller ångor och damm.…

ATEX
MaxiSET och MiniSET

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering. En tums spännkloss av plast. Tillåten vätsketemperatur -5 °C…+50 °C. En reläutgång med potentialfri växelkontakt hör till standardutrustningen.…

ATEX
SITRANS LC 500 givare

SITRANS LC 500 givare

Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor.…

ATEXLabkoNet
DMU 08 tryckgivare

DMU 08 tryckgivare

Tryckgivaren DMU 08 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion.…

DMU 09 tryckgivare

DMU 09 tryckgivare

Tryckgivaren DMU 09 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. DMU 09 lämpar sig även för nivåmätningar i de…