Oljeavskiljare för industri

Alla verksamheter som löper risk att släppa ut oönskade ämnen (t.ex. olja) i spill- och dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare installerad. Detta för att ämnen som inte hör hemma i vattensystemet lätt kan störa reningsverkets biologiska process eller riskera att hamna i olika typer av vattendrag. Oljeavskiljarens uppgift är att förhindra dessa utsläpp. Viktigt att tänka på är att oljespill eller andra typer av oljeavfall aldrig får hällas i avloppet, utan det ska alltid samlas i särskilda behållare som sedan hanteras som farligt avfall.

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men alla utgår ifrån samma princip och de flesta består av en del som renar vattnet från slam, då slammet sjunker till botten, och en del som skiljer t.ex. olja från vattnet, då den flyter upp till ytan. Den är även utrustad med ett filter.

Oljeavskiljare finns i 2 olika klasser, klass I och klass II, och detta bedöms utifrån hur mycket olja som lämnats kvar efter filtreringsprocessen.

Downloads

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 larmanordning för övervakning av oljenivån i en oljeavskiljare Larmanordning OMS-1 är särskilt utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga kolväteutsläpp i avloppssystemet. OMS-1 larmanordning för oljeavskiljare Skyddar vår miljö Mångsidig anordning för grundläggande…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 är en lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm som erbjuder alla nödvändiga grundfunktioner. Upp till tre olika typer av idOil-givare kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-D30 oljeavskiljarlarm kan monteras i ett elskåp på M36…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-30 3G skickar larm och tidsmätningar antingendirekt till användarens telefon som sms…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) är ett larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Systemet består av idOil-styrenheten och idOil-givarna som är installerade i avskiljaren. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning och sparar på kablagekostnader. idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet. idOil-OIL-oljegivare Detekterar olja och anger…

ATEXIECEx
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer. LCJ1-1 kabelskarv för en givare LCJ1-2 kabelskarv för två givare LCJ1-3 kabelskarv för tre givare…

ATEXIECEx
Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar är ett soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem. I en varningssituation blinkar varningslampan och/eller ett larmmeddelande skickas till användarens mobiltelefon eller via LabkoNet. idOil Solar -styrenheten har samma egenskaper…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Battery Box 10 är en strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G. Batterivarianten idOil-30 är inaktiv 98% av tiden, vilket innebär att den förbrukar liten ström. Strömförbrukningen beror på inställda mät- och överföringsintervaller.…

Avainlippu
LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

Kabelskarv LCJ1-SK4 är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer tillsammans med OMS-1 larmenheter.…

ATEX