LabkoNet Infra

Downloads

LabkoNet Infra
quotation Begär en offert eller mer information

LabkoNet® Infra– En tillförlitlig lösning på övervakningen av pumpstationer.

Med LabkoNet®-systemet är övervakningen och skötseln av pumpstationerna verksamhet bekymmerslös. Systemet samlar journaldata och förmedlar larm till rätta adresser.

Du kan avsöka objektens mät-, larm- och journaldata med en vanlig www-sökare.

Tydliga svenskspråkiga larmmeddelanden förmedlas till servicejouren som texmeddelanden (SMS) eller e-mail.

Du kan samla in och övervaka t.ex. vattenverkets larm, pumparnas körningar, gångtider och flöden, pumpade vattenmängder, vattenkvalitet- och andra mätningar samt nivåer och temperaturer.

Me hjälp av dessa samlade data förutser Du pumpstationernas servicebehov och överför data till t.ex. MS Excel för rapporterna.

Användningsområden: pumpstationer, rörnätkontroll, vattentäkter, grund- och ytvattenmätningar.

LabkoNet