LabkoNet Infra

Downloads

LabkoNet Infra
quotation Begär en offert eller mer information
LabkoNet Infra– En tillförlitlig lösning på övervakningen av pumpstationer.

Med LabkoNet Infra är övervakningen och skötseln av pumpstationerna verksamhet bekymmerslös. Systemet samlar journaldata och förmedlar larm till rätta adresser.

Du kan avsöka objektens mät-, larm- och journaldata med en vanlig www-sökare.

Tydliga svenskspråkiga larmmeddelanden förmedlas till servicejouren som texmeddelanden (SMS) eller e-mail.

Du kan samla in och övervaka t.ex. vattenverkets larm, pumparnas körningar, gångtider och flöden, pumpade vattenmängder, vattenkvalitet- och andra mätningar samt nivåer och temperaturer.

Me hjälp av dessa samlade data förutser Du pumpstationernas servicebehov och överför data till t.ex. MS Excel för rapporterna.

Användningsområden
  • Pumpstationer
  • Rörnätkontroll
  • Vattentäkter
  • Grund- och ytvattenmätningar
LabkoNet