Bensinstationsutrustning

Vårt produktsortiment omfattar alla mätinstrument och system som behövs för störningsfri distribution av bränsle och övervakning av nivåhöjd i lagertankar.

Till vårt produktsortiment hör också överfyllnadsskydd för bensintankar och läckagelarm som planerats för övervakning av mellanrummet i bränsletankars dubbelmantel.

LabkoMax och LabkoFlex 7100-seriens givare för nivåmätning vid servicestationer och tankar vid bränsledepåer. WBS 3000 –givare för mätning av tjocklek på vattenkudde i tankar vid bränsledepåer och raffinaderier och bergsdepåer.

Våra givare har ATEX-godkännande och Ex-klassificering.

Downloads

LabkoNet Fuel

LabkoNet Fuel

LabkoNet Fuel äkerställer att bränslet inte tar slut då försäljningen rullar. Servicestationen kan kontrollera nivådata i realtid.

LabkoNet
idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.

ATEX
Avainlippu
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm.

ATEX
Avainlippu
LabkoMax 7100MR1 givare

LabkoMax 7100MR1 givare

Magnetostriktiv givaren är LabkoMax-systemets realibel och oerhört exakt givare som mäter produktnivås höjd, kondensivitet och temperatur.

ATEX
LabkoFlex 7100V/B givare

LabkoFlex 7100V/B givare

Givaren är tillverkat av ett flexibelt PVDF material, som möjliggör att installationen kan göras på enkelt och rationellt sätt.

ATEX
WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

Kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift.

ATEX
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu