Bensinstationsutrustning

Vårt produktsortiment omfattar alla mätinstrument och system som behövs för störningsfri distribution av bränsle och övervakning av nivåhöjd i lagertankar.

Till vårt produktsortiment hör också överfyllnadsskydd för bensintankar och läckagelarm som planerats för övervakning av mellanrummet i bränsletankars dubbelmantel.

LabkoMax och LabkoFlex 7100-seriens givare för nivåmätning vid servicestationer och tankar vid bränsledepåer. WBS 3000 –givare för mätning av tjocklek på vattenkudde i tankar vid bränsledepåer och raffinaderier och bergsdepåer.

Våra givare har ATEX-godkännande och Ex-klassificering.

Downloads

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
LabkoMax MPS-4 anslutningsenhet

LabkoMax MPS-4 anslutningsenhet

MPS-4 är laddningsenheten och Ex-barriären för LabkoMax och LabkoFlex -kontrollenhet. Detta MPSsystem fungerar som Ex-barriär och matningsenhet för 1-4 givare. MPS-4 kan också anslutas till ME-3 för lokalvisning, eller till Windows baserad LabkoMonitor 8. Systemet kan konfigureras för direkt visning…

LabkoNet
Trident övervakningssystem

Trident övervakningssystem

Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar. Egenskaperna hos Trident gör den extremt väl lämpad för antingen kommersiella eller icke-kommersiella applikationer som bränslelagring som tex. bensinstationer, terminaler och raffinaderier. Trident är en mätmonitor…

LabkoNet
Avainlippu
GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllningsskydd. Till apparaturen som monteras i fastigheten hör en givare som fästs på tanken, anslutningskabel samt en stickpropp och en typskylt som fästs i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning.…

idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.…

ATEX
Avainlippu
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm.…

ATEX
Avainlippu
LabkoMax 7100MR1 givare

LabkoMax 7100MR1 givare

7100MR1 -givaren är LabkoMax-systemets realibel och oerhört exakt givare. Dess huvudapplikation är bränslelagertankars nivåmätningar på servicestationers och andra tankningspunkter och lager. Magnetostriktiv 7100MR1 mäter produktnivås höjd, kondensivitet och temperatur. Maximumlängd är 6 m.…

ATEX
LabkoFlex 7100V/B givare

LabkoFlex 7100V/B givare

LabkoFlex givaren är tillverkat av ett flexibelt PVDF material, som möjliggör att installationen kan göras på enkelt och rationellt sätt. LabkoFlex ansluts till kontrollenhet med barriär MPS-4. Som är anslutningabar för 1-4 givare. MPS-4 kommunicerar över 20mA ASCI ström-loop, RS232/485…

ATEX
YTE-101/3 överfyllnadsskydd

YTE-101/3 överfyllnadsskydd

Labko YTE-101/3 Standard termistor givare. Används som överfyllnadsskydd för bensin, -oljecicterner. Levereras med tankbils anslutning och typskylt. Kabellängd på beställning.…

ATEX
MD-1 transformator

MD-1 transformator

Labko MD-1 är en duplex protokolltransformator för kommunikation. MD-1 konventerar RS-232 -protokollinformation till en digital 20mA aktuellloopdata t.ex. från en dator till Labko 3000 -givare och vice versa. MD-1 är kompakt på storlek, utrustad med väggar och dess betäckning är…

WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

WBS 3000 -givare mäter oljeförråds/raffinaderi och bergförråds vattenbäddsnivå. WBS-vattenbäddgivaren är en kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift. WBS mäter tillförlitligt vätskor, vars täthet och dielektriska egenskaper skiljer sig från varann. Givarens mätområde 350…3500…

ATEX
Avainlippu
LabkoNet Fuel

LabkoNet Fuel

LabkoNet® Fuel – Minskade transportkostnader, bättre kontroll LabkoNet® Fuel säkerställer att bränslet inte tar slut då försäljningen rullar. Servicestationen kan kontrollera nivådata i realtid och den som sköter transporterna får snabbt reda på läget i tankarna. Det är också lätt…

LabkoNet