Kondensvatten mätning i olja

Downloads

WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

WBS 3000 -givare mäter oljeförråds/raffinaderi och bergförråds vattenbäddsnivå. WBS-vattenbäddgivaren är en kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift. WBS mäter tillförlitligt vätskor, vars täthet och dielektriska egenskaper skiljer sig från varann. Givarens mätområde 350…3500…

ATEX
Avainlippu