Produkter

Downloads

Produktsökning

Labko DL 330 läckagelarm

Labko DL 330 läckagelarm

Läckagelarm ger larm från läckage från en dubbelmantlad tank.
GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllningsskydd.
idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet. Avainlippu
YTE-101/3 överfyllnadsskydd

YTE-101/3 överfyllnadsskydd

Standard termistor givare används som överfyllnadsskydd för bensin, -oljecicterner.
WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

Kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift. Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning. Avainlippu
Labcom 221 GPS

Labcom 221 GPS

Batteridriven övervakningsenhet med GPS för fjärrövervakning av industri, vattenverk och miljövård.
Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet

Labcom 442 dataöverföringsenhet är utformad för fjärrövervakning av mätningar i industri-, hushålls- och miljöunderhållsapplikationer.
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken. Avainlippu
LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

Utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbin produktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i arktiska förhållanden. Avainlippu
POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

Mångsidig nivåmätare och styranordning, som kan styra pumpar och ventiler samt ange larm. Avainlippu
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

Kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen. Avainlippu
DMU 08 tryckgivare

DMU 08 tryckgivare

Tryckgivaren används till att mäta vätskenivåer.
DMU 09 tryckgivare

DMU 09 tryckgivare

Tryckgivaren används till att mäta vätskenivåer.
EasyTREK ultraljudsmätare

EasyTREK ultraljudsmätare

Gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare.
EchoTREK ultraljudsmätinstrument

EchoTREK ultraljudsmätinstrument

Kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater.
Echomax ultraljudgivare

Echomax ultraljudgivare

Ultraljudgivare lämpar sig utmärkt för höga temperaturer, starka kemikalier, dammande granulater och fina pulver.
MultiRanger 100/200 ultraljudnivåmätare

MultiRanger 100/200 ultraljudnivåmätare

Allround-ultraljudnivåmätare med en eller två kanaler för korta och medellånga mätområden, med ultraljudtillämpningar i alla industrier.
SITRANS LC500 givare

SITRANS LC500 givare

Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor.
MicroTREK linradar

MicroTREK linradar

2-trådsradar för nivåmätning av vätskor och torrämnen.
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Avainlippu
SITRANS LC300 2-trådsradar

SITRANS LC300 2-trådsradar

2-trådsradar, kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet.
SITRANS Probe LR 2-trådsradarsändare

SITRANS Probe LR 2-trådsradarsändare

2-trådsradarsändare för nivå- och volymmätning av vätskor och slam.
LAG-14 ER

LAG-14 ER

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering.
SITRANS LR100 2-trådsradar

SITRANS LR100 2-trådsradar

2-trådsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar.
SITRANS LR110 trådsradar

SITRANS LR110 trådsradar

2- eller 4-trådsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar. 
SITRANS LR200 2-trådspulsradar

SITRANS LR200 2-trådspulsradar

2-trådspulsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar.
NIVOSWITCH -vibrationsgivare

NIVOSWITCH -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av bulkvaror.
SITRANS LR460 4-trådsradar

SITRANS LR460 4-trådsradar

4-trådsradar för fasta materialer. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner.
SITRANS LR250 2-trådspulsradar

SITRANS LR250 2-trådspulsradar

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer.
SITRANS LU -ultraljudsändare

SITRANS LU -ultraljudsändare

Ultraljudsändare för mätning av vätskor och granulater över stora mätområden.
SITRANS LUT400 -ultraljudnivåmätare

SITRANS LUT400 -ultraljudnivåmätare

SITRANS LUT400-serie ultraljudsnivåregulator.
LabkoNet Infra

LabkoNet Infra

En tillförlitlig lösning på övervakningen av pumpstationer. Med LabkoNet Infra är övervakningen och skötseln av pumpstationerna verksamhet bekymmerslös.
LabkoNet Level

LabkoNet Level

Med LabkoNet Level automatiserar du administreringen av lager och logistik.
idSET-OTM oljeavskiljarlarm

idSET-OTM oljeavskiljarlarm

idSET-OTM is a measuring device for real-time measurement of oil layer thickness in oil separators. Avainlippu
OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

Larmanordning är utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas. Avainlippu
GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 fettavskiljarlarm

Larmanordning med en givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas. Avainlippu
GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 fettavskiljarlarm

Larmanordning med två givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas. Avainlippu
idSET-34 avskiljarlarm

idSET-34 avskiljarlarm

Nyhet! idOil-34 är en lättanvänd oljeseparator larmstyrenhet, som har fyra reläer, en för varje sensor och en för fel. Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

Kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning. Avainlippu
idOil en givare system

idOil en givare system

Med idOil en givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket. Avainlippu
idOil två givare system

idOil två givare system

Med idOil två givare larmsystem kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket. Avainlippu
idOil tre givare system

idOil tre givare system

Med idOil tre givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket. Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer. Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G. Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

Soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem. Avainlippu
LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

För skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer.
Oljelarm för inspektions-/kontrollbrunnar med flytbollsdetektor SET/OSK2

Oljelarm för inspektions-/kontrollbrunnar med flytbollsdetektor SET/OSK2

Givaren detekterar förekomst av oljeskikt på vattenbädd i brunnar eller kloaksystem ochmöjliggör åtgärder att förhindra förorenat vatten kommer ut i dagvatten system. Avainlippu
idOil-SLU -slamgivare

idOil-SLU -slamgivare

Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå. Avainlippu
SET-1000 Kontrollenhet

SET-1000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för en givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakt i tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem. Avainlippu
SET-2000 Kontrollenhet

SET-2000 Kontrollenhet

Kontrollenhet för två givare, nyttjas som hög eller låg nivåvakti tankar, läckagevakt, detektering av skiljeyta eller som larm i avskiljarsystem. Avainlippu
SET-61 kontrollenhet

SET-61 kontrollenhet

Kontrollenhet är avsedd som torrkokningsskydd i slutna hetvattenpannor. Avainlippu
SET/J1 -givare

SET/J1 -givare

Konduktiv givare för torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm. Avainlippu
SET/OS2 -givare

SET/OS2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc. Avainlippu
SET/OSK2 -givare

SET/OSK2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc. Avainlippu
SET/SA2 givare

SET/SA2 givare

Speciell sensor för processmedier som orsakar ansamling på givaren. På grund av sin stångkonstruktion med FEP-beläggning kan användas i olika applikationer under svåra omständigheter Avainlippu
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm. Avainlippu
SET/TSSH2 (TSSHS2) -givare

SET/TSSH2 (TSSHS2) -givare

Standard givare för högre temperaturer. Hög- och lågnivåalarm. Avainlippu
SET/LV -givare

SET/LV -givare

Konduktiv givare för vätskor. Avainlippu
NIVOFLOAT nivåvippa

NIVOFLOAT nivåvippa

Nivåvippa lämpar sig till pumpstyrning eller torrgångsskydd.
NivoRota rotationsgivare

NivoRota rotationsgivare

Rotationsgivare för granulater och pulver.
Nivocont KKH -nivåvakt

Nivocont KKH -nivåvakt

Konduktiv nivåvakt för ledande vätskor.
Nivocont R -vibrationsgivare

Nivocont R -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll.
POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

Kompakt, kapacitiv 2-trådsnivåvakt för nivåövervakning.
POINTEK CLS 200 nivåvakt

POINTEK CLS 200 nivåvakt

Kompakt, kapacitiv 2-trådsnivåvakt för nivåövervakning.
POINTEK CLS 300 nivåvakt

POINTEK CLS 300 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning.
POINTEK CLS 500 nivåvakt

POINTEK CLS 500 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning.
Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Ultrajljudsnivåvakt med två brytpunkter.