Produkter

Downloads

Produktsökning


Larm för avskiljare

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 larmanordning för övervakning av oljenivån i en oljeavskiljare Larmanordning OMS-1 är särskilt utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga kolväteutsläpp i avloppssystemet. OMS-1 larmanordning för oljeavskiljare Skyddar vår miljö Mångsidig anordning för grundläggande krav Robust Enligt normerna EN 858-1 och 2 samt PPG3 Godkänd enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU och

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-D30 oljeavskiljarlarm kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-30 3G skickar larm och tidsmätningar antingendirekt till användarens telefon som sms eller till LabkoNet® -servern, från vilkeninformationen kan distribueras till andra parter som behöver den. Du

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) är ett larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Systemet består av idOil-styrenheten och idOil-givarna som är installerade i avskiljaren. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Givarkablarna kan förlängas med en kabelförbindning eller anslutningsbox. idOil-30 Battery-styrenheten

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning och sparar på kablagekostnader. idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet. idOil-OIL-oljegivare Detekterar olja och anger när avskiljarens oljelagring är full. idOil-SLU-slamgivare Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har

ATEXIECEx
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer. LCJ1-1 kabelskarv för en givare LCJ1-2 kabelskarv för två givare LCJ1-3 kabelskarv för tre givare

ATEXIECEx
Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar är ett soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem. I en varningssituation blinkar varningslampan och/eller ett larmmeddelande skickas till användarens mobiltelefon eller via LabkoNet. idOil Solar -styrenheten har samma egenskaper som idOil-30.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet. 

LabkoNet
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Battery Box 10 är en strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G. Batterivarianten idOil-30 är inaktiv 98% av tiden, vilket innebär att den förbrukar liten ström. Strömförbrukningen beror på inställda mät- och överföringsintervaller.

Avainlippu
GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare och blockering av avskiljaren Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet. 

LabkoNet
Avainlippu
LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

Kabelskarv LCJ1-SK4 är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer tillsammans med OMS-1 larmenheter.

ATEX
Oljelarm för inspektions-/kontrollbrunnar med flytbollsdetektor SET/OSK2

Oljelarm för inspektions-/kontrollbrunnar med flytbollsdetektor SET/OSK2

Givaren detekterar förekomst av oljeskikt på vattenbädd i brunnar eller kloaksystem ochmöjliggör åtgärder att förhindra förorenat vatten kommer ut i dagvatten system.

ATEX
Avainlippu
idOil-SLU -slamgivare

idOil-SLU -slamgivare

Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå.

ATEX
Avainlippu

Isdetektering

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LID-3300IP Type 2 Isdetektor Detektorn är speciellt utformad för vindkraftverk i kyliga förhållanden. De flesta av vindkraftverken finns i kustnära regioner, med klimatförändringardna som nu sker ger hårdare väderförhållanden i hela landet med isande vindar, tung frost och snabba temperaturförändringar, så behovet av effektiv isdetektering är uppenbar. Även lämplig för äldre vindkraftverk Nya ultraljudsbaserade LID-3300IP Type 2 Isdetektor

LabkoNet
Avainlippu

Nivåvakter för alla typer av utrymmen

SET-1000 -centralenhet

SET-1000 -centralenhet

Centralenheterna SET-1000 lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, 1 eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
SET-2000 -centralenhet

SET-2000 -centralenhet

Centralenheten SET-2000 lämpar sig för givare i explosionsfarlig zon (zonklass 0, 1 eller 2), då apparatens inkoppling är av egensäker konstruktion (intrinsically safe). SET-centralenheten skall placeras i säkert område.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
SET-61 -centralenhet

SET-61 -centralenhet

SET-61 -centralenhet är avsedd som torrkokningsskydd i slutna hetvattenpannor tillsammans med den konduktiva nivåvakten SET/J1.

Avainlippu
SET/J1 -givare

SET/J1 -givare

SET/J1 konduktiv givare för torrkokningsskydd i hetvattenpannor, nivåvakt i vätskepannor, hög- och lågnivåalarm.

Avainlippu
SET/OS(K)2 -givare

SET/OS(K)2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc. Fungerar även utmärkt för skiljeytor exempelvis vatten/olja eller olja/luft.

ATEX
Avainlippu
SET/TSH2 (TSHS2) -givare

SET/TSH2 (TSHS2) -givare

Standard givare t.ex. vatten/olje- (-V) eller luft/oljenivåvakt (-O) (TSHS2 för viskösa vätskor). Hög- och lågnivåalarm.

ATEX
Avainlippu
SET/TSSH2 (TSSHS2) -givare

SET/TSSH2 (TSSHS2) -givare

Standard givare för högre temperaturer. Hög- och lågnivåalarm.

ATEX
Avainlippu
SET/LV -givare

SET/LV -givare

SET/LV konduktiv givare för vätskor.

Avainlippu
PA/3W, PAH/3W givare

PA/3W, PAH/3W givare

Vätskor med låg ledningsförmåga t.ex. oljor, bränslen, alkoholer och lösningar. Även för rent vatten (PAH).

ATEX
Avainlippu
MaxiSET och MiniSET

MaxiSET och MiniSET

Nivåalarm lämpat för hög- och lågnivåalarm av eldningsbränslen, vatten och neutrala vätskor. Både optiskt och akustiskt alarm, försett med tryckknapp för kvittering. En tums spännkloss av plast. Tillåten vätsketemperatur -5 °C…+50 °C. En reläutgång med potentialfri växelkontakt hör till standardutrustningen. 230 V2A, kapsling IP30 eller IP54. Som extrautrustning överföring av larmet via Labcom 200 -kommunikationsenhet

ATEX
NIVOFLOAT -nivåvippa

NIVOFLOAT -nivåvippa

NIVOFLOAT-nivåvippa lämpar sig till pumpstyrning eller torrgångsskydd. Den monteras hängande i sin egen kabel på vätskeytan. Skillnaden mellan brytpunkter justeras med en vikt i kabeln.

NivoRota -rotationsgivare

NivoRota -rotationsgivare

Rotationsgivare för granulater och pulver med täthet >80 kg/m3, t.ex. foder, sand, sten, gummi, metall, kalksten.

Nivocont KKH -nivåvakt

Nivocont KKH -nivåvakt

Att använda en nivåvakt gör det enkelt och smidigt att detektera nivån, allt man behöver göra är att sänka ned den i tanken. Upp till fyra proberoder får plats tillsammans med en referenssond. För att allt ska fungera felfritt är det viktigt att sondens längd är i enlighet med den nivå som ska detekteras.  Vår

Nivocont R -vibrationsgivare

Nivocont R -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av torrgods, pulver, granulat, kalk, spannmål, socker, cement. Även som ATEX-version.

ATEX
POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

POINTEK CLS 100 ultraljudnivåvakt

Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum – genom att använda invers frekvensteknologi.

ATEX
POINTEK CLS 200 nivåvakt

POINTEK CLS 200 nivåvakt

Kompakta, kapacitiva 2-trådsnivåvakter för nivåövervakning på trånga ställen, avlagringar, suspenderade ämnen, vätskor, slam och skum – genom att använda invers frekvensteknologi.

ATEX
POINTEK CLS 300 nivåvakt

POINTEK CLS 300 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och viskösa ämnen under krävande förhållanden både i lågt och högt tryck; i höga temperaturer och tillsammans med frätande och suspenderade ämnen.

ATEX
POINTEK CLS 500 nivåvakt

POINTEK CLS 500 nivåvakt

Kapacitiv nivåvakt för nivåmätning av torrämnen, vätskor, slam och ämnen med suspenderat material i extrema förhållanden förorsakade av exceptionella temperaturer och tryck.

ATEX
Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Pointek ULS 200 ultraljudnivåvakt

Pointek ULS 200 är en ultrajljudsnivåvakt med två brytpunkter för fasta materialer, vätskor och slam. Den används mest hos industrin för viskosa ämnen.


Bensinstationsutrustning

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
LabkoMax MPS-4 anslutningsenhet

LabkoMax MPS-4 anslutningsenhet

MPS-4 är laddningsenheten och Ex-barriären för LabkoMax och LabkoFlex -kontrollenhet. Detta MPSsystem fungerar som Ex-barriär och matningsenhet för 1-4 givare. MPS-4 kan också anslutas till ME-3 för lokalvisning, eller till Windows baserad LabkoMonitor 8. Systemet kan konfigureras för direkt visning över Internet som möjliggör fjärrövervakning. Protokollet som används är Labko-ILS, vilket är öppet och konfigureras

LabkoNet
Trident övervakningssystem

Trident övervakningssystem

Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar. Egenskaperna hos Trident gör den extremt väl lämpad för antingen kommersiella eller icke-kommersiella applikationer som bränslelagring som tex. bensinstationer, terminaler och raffinaderier. Trident är en mätmonitor för bränslenivå, som också kan användas för att styra lagringstankar. Trident har en 7-tums färgpekskärm

LabkoNet
Avainlippu
Labko DL 330 läckagelarm

Labko DL 330 läckagelarm

Labko DL 330 ger larm från läckage från en dubbelmantlad tank.

LabkoNet
GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

GWK 12K 1 överfyllnadsskydd för oljetank

Enligt beslut gällande oljeeldning skall alla oljetankar förses med elektroniska överfyllningsskydd. Till apparaturen som monteras i fastigheten hör en givare som fästs på tanken, anslutningskabel samt en stickpropp och en typskylt som fästs i omedelbar närhet av påfyllningsrörets mynning.

idOil-LIQ givare

idOil-LIQ givare

Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet.

ATEX
Avainlippu
LabkoMax 7100MR1 givare

LabkoMax 7100MR1 givare

7100MR1 -givaren är LabkoMax-systemets realibel och oerhört exakt givare. Dess huvudapplikation är bränslelagertankars nivåmätningar på servicestationers och andra tankningspunkter och lager. Magnetostriktiv 7100MR1 mäter produktnivås höjd, kondensivitet och temperatur. Maximumlängd är 6 m.

ATEX
LabkoFlex 7100V/B givare

LabkoFlex 7100V/B givare

LabkoFlex givaren är tillverkat av ett flexibelt PVDF material, som möjliggör att installationen kan göras på enkelt och rationellt sätt. LabkoFlex ansluts till kontrollenhet med barriär MPS-4. Som är anslutningabar för 1-4 givare. MPS-4 kommunicerar över 20mA ASCI ström-loop, RS232/485 gränssnitt eller MODBUS RTU. MPS-4 kan även anslutas till LabkoMonitor 8 pc programvara eller ME-3 för

ATEX
YTE-101/3 överfyllnadsskydd

YTE-101/3 överfyllnadsskydd

Labko YTE-101/3 Standard termistor givare. Används som överfyllnadsskydd för bensin, -oljecicterner. Levereras med tankbils anslutning och typskylt. Kabellängd på beställning.

ATEX
MD-1 transformator

MD-1 transformator

Labko MD-1 är en duplex protokolltransformator för kommunikation. MD-1 konventerar RS-232 -protokollinformation till en digital 20mA aktuellloopdata t.ex. från en dator till Labko 3000 -givare och vice versa. MD-1 är kompakt på storlek, utrustad med väggar och dess betäckning är IP 65 -klassificerad.

WBS 3000 givare

WBS 3000 givare

WBS 3000 -givare mäter oljeförråds/raffinaderi och bergförråds vattenbäddsnivå. WBS-vattenbäddgivaren är en kapacitiv givare för mätning av skiljeytan mellan oljeprodukt/vatten eller kemikalie/vatten vid kontinuerlig drift. WBS mäter tillförlitligt vätskor, vars täthet och dielektriska egenskaper skiljer sig från varann. Givarens mätområde 350…3500 mm som standard. ATEX-godkännande.

ATEX
Avainlippu

Dataöverföringsenheter

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 dataöverföringsenhet

Labcom 200 är ett fältinstrument för förmånlig dataöverföring från mätplatsen till Internet eller mobiltelefonen. Kombinerad med en nivåmätare passar den bl.a. till fjärrövervakning av enstaka produkt- och bränslecisterner, olika slags fältmätstationers dataöverföring eller kanske styrningen av en mindre pumpstation. Olika versioner för nätström eller batteridrift.

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 220 dataöverföringsenhet

Labcom 220 dataöverföringsenhet

Dataöverföringsenhet för fjärrövervaktning av mätningar inom industri, hushåll och miljövård. Som applikationsobjekt bl.a. oljeavskiljarlarm, behållarnas nivåmätningar samt övervaktning av pumpverk och fastigheter. Enheten skickar larm och mätningar som textmeddelande antingen direkt till användarens GSM-telefon för att bli sparat och delat av ifrågavarande.

LabkoNet
Avainlippu
Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 dataöverföringsenhet

Labcom 800 är avsedd för insamlings- och dataöverföring av nivådata i olika telemetriapplikationer i industrin. Typiska användningsområden är övervakning av tankars eller lagersilors nivåer i industrin, på servicestationer och miljövårdsanläggningar. Labcom 800 inbegriper alla behövliga datakommunikation- och givaranslutningar samt power supply inkapslade i en apparat. Labcom 800 överför mät- och alarmdata till det Internetbaserade LabkoNet®-systemet.

LabkoNet
Avainlippu

Högnivå för slamtank och tank

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 är en lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm som erbjuder alla nödvändiga grundfunktioner. Upp till tre olika typer av idOil-givare kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion.

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 högnivåvakt

Lokaset 20 är en konduktiv nivåvakt, avsedd för högnivålarm i slutna tankar. Högnivåvakt i slamtank larmar när det är dags att tömma tanken. Den pålitliga högnivåvakten sparar både tid och arbete. Systemet är driftssäkert och har testats i drift. Vår nivåvakt är lätt att installera till och med i en befintlig tank. Lokaset 20 meddelar med signalljus och

Avainlippu

Kontinuerlig nivåmätning

POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

POP-22 EXI mät- och kontrollenhet

POP-22 EXI är en mångsidig nivåmätare och styranordning, som kan styra pumpar och ventiler samt ange larm. Till POP-22 EXI -enheten kan man koppla Labkos kapacitiva 3W-givare eller t.ex. tryck- eller ultraljudgivare som är 2-trådsmatade. Apparaten kan utan separat Ex-barriär anslutas till Ex-godkända givare monterade i explosionsfarliga utrymmen. Nivån kan också omvandlas till volym och

ATEXLabkoNet
Avainlippu
LabkoMax och LabkoFlex magnetostriktiva nivågivare

LabkoMax och LabkoFlex magnetostriktiva nivågivare

I vår nya 7100-serie ingår LabkoMax och LabkoFlex dessa produkter ger god precision och låg felmarginal vid upprepade tester. Hemligheten går att finna i faktumet att båda nivågivarna är baserade på magnetostriktiva mätprinciper. De moderna 7100MR- och 7100V/ B-sensorerna ger både mätdata och produktdata. De är konstruerade på ett sådant sätt att nivå, temperatur och

ATEX
EasyTREK ultraljudsmätare

EasyTREK ultraljudsmätare

Easytrek är gediget byggd, mycket prestationsduglig ultraljudsmätare. Instrumentet passar för nivåmätningar av både vätskor och fasta ämnen. Både 2-tråds- och fyrledarmodeller finns att få.

ATEXLabkoNet
EchoTREK ultraljudsmätinstrument

EchoTREK ultraljudsmätinstrument

Ett kompakt ultraljudinstrument med 2-trådsteknik för nivåmätningar av vätskor och granulater. Kan också fås som fyrledarversion. Som mätobjekt kan man välja nivåhöjd, -avstånd eller volymmätning. Lättprogrammerad. Kan också konfigureras på en PC med hjälp av Review-mjukvara. Mäter noggrannt också under svåra förhållanden. En genomföringsanslutning i tanktaket underlättar monteringen. Mätinstrumentets strålningsvinkel riktas optimalt mot nivån.

ATEXLabkoNet
Echomax ultraljudgivare

Echomax ultraljudgivare

Echomax-ultraljudgivare lämpar sig utmärkt för höga temperaturer, starka kemikalier, dammande granulater och fina pulver.

ATEX
MultiRanger 100/200 ultraljudnivåmätare

MultiRanger 100/200 ultraljudnivåmätare

Allround-ultraljudnivåmätare med en eller två kanaler för korta och medellånga mätområden, med ultraljudtillämpningar i alla industrier.

ATEXLabkoNet
MicroTREK linradar

MicroTREK linradar

MicroTREK är en radar för nivåmätning av vätskor och torrämnen. Mätningen baserar sig på den kända TDR-tekniken (Time Domain Reflectometry). Mikropulserna utgår med ljusets hastighet via givarens ledning. När pulsen träffar ytan, återreflekteras den. Nivån är direkt proportionell mot uppmätt tid. mycket noggrann lämplig i turbulent, dammig och skummande omgivning kräver ingen kalibrering givarens längd

ATEXLabkoNet
SET/OELO2 givare

SET/OELO2 givare

SET/OELO2 kapacitiv givare för pannrum, invallningar, källare o.a. torra utrymmen.

ATEX
Avainlippu
SITRANS LU -ultraljudsändare

SITRANS LU -ultraljudsändare

Ultraljudsändare för mätning av vätskor och granulater över stora mätområden. LU 01 – en mätpunkt LU 02 – två mätpunkter LU 10 – 10 mätpunkter

ATEX
SITRANS Probe LU -ultraljudnivåmätare

SITRANS Probe LU -ultraljudnivåmätare

Sitrans PROBE LU är en 2-trådsultraljudnivåmätare för övervaka väskenivåer och -volymer i processtankar.

SITRANS Probe LR 2-trådsradarsändare

SITRANS Probe LR 2-trådsradarsändare

Probe LR är en 2-trådsradarsändare för nivå- och volymmätning av vätskor och slam.

ATEX
SITRANS LR 200 2-trådspulsradar

SITRANS LR 200 2-trådspulsradar

2-trådspulsradar för nivåmätning av vätskor, t.ex. i förråds- och processtankar.

LabkoNet
SITRANS LR 250 2-trådspulsradar

SITRANS LR 250 2-trådspulsradar

2-trådspulsradar för mätning av vätske- och slamnivåer tex. hos läkemedel och kemiska industrin. Även för vätskor som har låg dielektrisitätskonstant, skummande samt ångande ytor. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner. Produkter på denna sida salufört endast i Finland.

ATEX
SITRANS LR 460 4-trådsradar

SITRANS LR 460 4-trådsradar

4-trådsradar för fasta materialer, tex. cement, flygask, kol, mjöl, flis, plastgranulater, ytterst dammande applikationer. Lämpar sig utmärkt till smala cisterner.

ATEX
SITRANS LC 300 2-trådsradar

SITRANS LC 300 2-trådsradar

2-trådsradar, kapacitiv nivåmätning av vätskor och torrämnen, också vid mätningar som kräver hög noggrannhet, t.ex. inom livsmedels- och bryggeri industrin, i djurfoder, och massa som innehåller suspen-derade ämnen; idealisk för krävande processer som innehåller ångor och damm.

ATEX
NIVOSWITCH -vibrationsgivare

NIVOSWITCH -vibrationsgivare

Elektromekanisk vibrationsgivare för nivåkontroll av bulkvaror. Även som ATEX-version.

ATEX
SITRANS LC 500 givare

SITRANS LC 500 givare

Kapacitiv nivå- och skiljeytamätning och styrning i extrema och kritiska processförhållanden t.ex. för att mäta oljor, flytgaser, giftiga och aggressiva kemikalier samt ångor.

ATEXLabkoNet
DMU 08 tryckgivare

DMU 08 tryckgivare

Tryckgivaren DMU 08 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering. Tryckgivaren DMU 08 EX för explosionsfarliga utrymmen. Tryckgivarens Ex-klassificering är TÜV 03 ATEX

DMU 09 tryckgivare

DMU 09 tryckgivare

Tryckgivaren DMU 09 används till att mäta vätskenivåer. Givaren lämpar sig både för industrins och vattenverkens behov. Användningsområden är nivåmätningar i bl.a. brunnar, borrbrunnar, pumpstationer, kanaler, bassänger, tankar, älvar och sjöar. DMU 09 lämpar sig även för nivåmätningar i de flesta aggressiva vätskor. Lättmonterad. För både rena och smutsiga vatten. Gedigen konstruktion. Kräver ej kalibrering.


LabkoNet-fjärrövervakningssystemet

LabkoNet Level

LabkoNet Level

Med LabkoNet® Level -systemet automatiserar Du administreringen av lager och logistik. Tack vare den effektiverade uppföljningen kan Du optimera tankarnas fyllningsgrader och transporterna som det passar Din verksamhet bäst. Level kräver ingen egen mjukvara, bara Internetanslutning Servicen ingår även kontroll av mätobjekt samt larmen med e-mail, SMS-text. Datatransmissionen övervakas ständigt och systemet larmar vid linjeavbrott

LabkoNet
LabkoNet Infra

LabkoNet Infra

LabkoNet® Infra– En tillförlitlig lösning på övervakningen av pumpstationer. Med LabkoNet®-systemet är övervakningen och skötseln av pumpstationerna verksamhet bekymmerslös. Systemet samlar journaldata och förmedlar larm till rätta adresser. Du kan avsöka objektens mät-, larm- och journaldata med en vanlig www-sökare. Tydliga svenskspråkiga larmmeddelanden förmedlas till servicejouren som texmeddelanden (SMS) eller e-mail. Du kan samla in

LabkoNet
LabkoNet Fuel

LabkoNet Fuel

LabkoNet® Fuel – Minskade transportkostnader, bättre kontroll LabkoNet® Fuel säkerställer att bränslet inte tar slut då försäljningen rullar. Servicestationen kan kontrollera nivådata i realtid och den som sköter transporterna får snabbt reda på läget i tankarna. Det är också lätt att jämföra sålda litrar mot den faktiska förbrukningen. På LabkoNet®-servicesidorna kan man alltid se tankarnas

LabkoNet