Larm för avskiljare

Med Labkotec-larm för olje- och fettavskiljare får du ett larm när avskiljarna behöver tömmas. Larmen hjälper din verksamhet att agera ansvarsfullt. Labkotec-larm för oljeavskiljare används till exempel på bensinstationer, motorvägar och flygplatser. Våra larm för fettavskiljare används i restauranger.

Håll marken och grundvattnet rena

Labkotec-larmet för oljeavskiljare övervakar dygnet runt och upptäcker om avskiljaren behöver tömmas eller riskerar att flöda över och hamna i mark eller grundvatten. Larmen för oljeavskiljare uppfyller kraven enligt EN 858-1 och -2. Du kan också uppfylla ditt redovisningsansvar gentemot myndigheterna avseende drift och underhåll av avskiljare och larmsystem.

ATEX-godkända larm för avskiljare

Våra larm för avskiljare är godkända i enlighet med ATEX-direktiv 2014/34/EU och IECEx, så de är säkra att använda även i potentiellt explosiva atmosfärer.

Sol- eller batteridrivna larm för oljeavskiljare

Om ingen elektricitet är tillgänglig på platsen kan du välja ett sol- eller batteridrivet larm för oljeavskiljare. Du kan också använda ett larm med ett integrerat modem för att skicka larmmeddelanden.

Larm för fettavskiljare för restauranger

Labkotec-larm för fettavskiljare hjälper din verksamhet att arbeta ansvarsfullt genom att den meddelar när det är dags att avlägsna spillfett. Genom att fettet inte täpper till avloppet slipper du extra kostnader och problem med dålig lukt. Säkerställ kontinuiteten i verksamheten och en hög hygiennivå i din restaurangverksamhet.

Alla larm i samma LabkoNet fjärrövervakningssystem

Du kan ansluta avskiljarlarmen till LabkoNet, som är ett flexibelt och lättanvänt fjärrövervakningssystem. LabkoNet övervakar dygnet runt och överför larm omedelbart till nödvändiga parter oavsett tid och plats.

Oil separator configurator

Downloads

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

Larmanordning är utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 fettavskiljarlarm

Larmanordning med en givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas.

LabkoNet
Avainlippu
GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 fettavskiljarlarm

Larmanordning med två givare som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas.

LabkoNet
Avainlippu
SET/OSK2 -givare

SET/OSK2 -givare

Kapacitiv nivåvakt för oljeavskiljare eller som hög/låg nivåvakt för cisterner, tankar etc.

ATEX
Avainlippu
idSET-34 avskiljarlarm

idSET-34 avskiljarlarm

Nyhet! idOil-34 är en lättanvänd oljeseparator larmstyrenhet, som har fyra reläer, en för varje sensor och en för fel.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

Kan monteras i ett elskåp på M36 DIN-skena. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil en givare system

idOil en givare system

Med idOil en givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil två givare system

idOil två givare system

Med idOil två givare larmsystem kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil tre givare system

idOil tre givare system

Med idOil tre givare larm system kan alltför höga vätskenivåer, oljelagetjocklek och slamskikttjocklek övervakas. idOil larmsystem finns i kompletta paket.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

Larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer.

ATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

Larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G.

Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

Soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem.

LabkoNetATEXIECExUKEX
Avainlippu
idOil-SLU -slamgivare

idOil-SLU -slamgivare

Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå.

ATEXUKEX
Avainlippu