Larm för avskiljare

Med Labkotec-larm för olje- och fettavskiljare får du ett larm när avskiljarna behöver tömmas. Larmen hjälper din verksamhet att agera ansvarsfullt. Labkotec-larm för oljeavskiljare används till exempel på bensinstationer, motorvägar och flygplatser. Våra fettavskiljare används i restauranger.

Håll marken och grundvattnet rena

Labkotec-larmet för oljeavskiljare övervakar dygnet runt och upptäcker om avskiljaren behöver tömmas eller riskerar att flöda över och hamna i mark eller grundvatten. Larmen för oljeavskiljare uppfyller kraven enligt EN 858-1 och -2. Du kan också uppfylla ditt redovisningsansvar gentemot myndigheterna avseende drift och underhåll av avskiljare och larmsystem.

ATEX-godkända larm för avskiljare

Våra larm för avskiljare är godkända i enlighet med ATEX-direktiv 2014/34/EU och IECEx, så de är säkra att använda även i potentiellt explosiva atmosfärer.

Sol- eller batteridrivna larm för oljeavskiljare

Om ingen elektricitet är tillgänglig på platsen kan du välja ett sol- eller batteridrivet larm för oljeavskiljare. Du kan också använda ett larm med ett integrerat modem för att skicka larmmeddelanden.

Larm för fettavskiljare för restauranger

Labkotec-larm för fettavskiljare hjälper din verksamhet att arbeta ansvarsfullt genom att den meddelar när det är dags att avlägsna spillfett. Genom att fettet inte täpper till avloppet slipper du extra kostnader och problem med dålig lukt. Säkerställ kontinuiteten i verksamheten och en hög hygiennivå i din restaurangverksamhet.

Alla larm i samma LabkoNet fjärrövervakningssystem

Du kan ansluta avskiljarlarmen till LabkoNet, som är ett flexibelt och lättanvänt fjärrövervakningssystem. LabkoNet övervakar dygnet runt och överför larm omedelbart till nödvändiga parter oavsett tid och plats.

Downloads

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 oljeavskiljarlarm

OMS-1 larmanordning för övervakning av oljenivån i en oljeavskiljare Larmanordning OMS-1 är särskilt utformad för oljeavskiljare. Den anger när oljeavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga kolväteutsläpp i avloppssystemet. OMS-1 larmanordning för oljeavskiljare Skyddar vår miljö Mångsidig anordning för grundläggande…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 avskiljarlarm

idOil-20 är en lättanvänd kontrollenhet för oljeavskiljarlarm som erbjuder alla nödvändiga grundfunktioner. Upp till tre olika typer av idOil-givare kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 avskiljarlarm

idOil-30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. Finns även med 3G-modem och 12 V DC-driftsspänning.…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 avskiljarlarm

idOil-D30 erbjuder mycket enkel idrifttagning, flexibel konfiguration lokalt via WLAN, samt larmloggning. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-D30 oljeavskiljarlarm kan monteras i ett elskåp på M36…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G avskiljarlarm

idOil-30 3G larmsystemet levereras med en 3G-dataöverföringsmodul och antenn. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de identifieras automatiskt med en snabbstartsfunktion. idOil-30 3G skickar larm och tidsmätningar antingendirekt till användarens telefon som sms…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) avskiljarlarm

idOil-30 Battery (3G) är ett larmsystem för övervakning av vätskenivåer, särskilt i olje- och sandavskiljare. Systemet består av idOil-styrenheten och idOil-givarna som är installerade i avskiljaren. Upp till tre idOil-givare av vilken typ som helst kan anslutas polaritetsfritt, och de…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
idOil givare

idOil givare

Alla idOil-givare är polaritetsfria digitala givare. Detta påskyndar installation och idrifttagning och sparar på kablagekostnader. idOil-LIQ-givare för hög vätskenivå Anger när vätskenivån i oljeavskiljaren stiger för mycket, t.ex. i en situation med stopp i utloppet. idOil-OIL-oljegivare Detekterar olja och anger…

ATEXIECEx
Avainlippu
LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

LCJ1-1, LCJ1-2, LCJ1-3 Kabelskarvar

Kabelskarvarna är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer, i synnerhet tillsammans med idOil-larmenheter för oljeseparatorer. LCJ1-1 kabelskarv för en givare LCJ1-2 kabelskarv för två givare LCJ1-3 kabelskarv för tre givare…

ATEXIECEx
Avainlippu
idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar oljeavskiljarlarm

idOil Solar är ett soldrivet oljeavskiljarlarm för områden med ingen ström. Kan utrustas med en varningslampa och/eller ett 3G-modem. I en varningssituation blinkar varningslampan och/eller ett larmmeddelande skickas till användarens mobiltelefon eller via LabkoNet. idOil Solar -styrenheten har samma egenskaper…

ATEXIECExLabkoNet
Avainlippu
GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 fettavskiljarlarm

GA-1 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare. Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet. …

LabkoNet
Avainlippu
Battery Box 10

Battery Box 10

Battery Box 10 är en strömförsörjning för kontrollerna idOil-30 Battery och idOil-30 Battery 3G. Batterivarianten idOil-30 är inaktiv 98% av tiden, vilket innebär att den förbrukar liten ström. Strömförbrukningen beror på inställda mät- och överföringsintervaller.…

Avainlippu
GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 fettavskiljarlarm

GA-2 är en larmanordning som används för att övervaka fettnivån som samlas i en fettavskiljare och blockering av avskiljaren Den anger när fettavskiljaren bör tömmas och förhindrar därmed skadliga fettutsläpp i avloppssystemet. …

LabkoNet
Avainlippu
LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

LCJ1-SK4 kabelskarv för OMS-1

Kabelskarv LCJ1-SK4 är konstruerade för skarvning av givarkablar i potentiellt explosionsfarliga miljöer tillsammans med OMS-1 larmenheter.…

ATEX
idOil-SLU -slamgivare

idOil-SLU -slamgivare

Övervakar slamskiktet i oljeavskiljaren och anger när slamskiktet har nått sin maximala nivå.…

ATEX
Avainlippu